Prehrana

Nestlé ima aktivnu ulogu te pomaže u rješavanju problema prekomjerne prehrane, pothranjenosti i povezanog manjka mikronutrijenata, pretilosti te neprenosivih ili nezaraznih bolesti – što su ozbiljni problemi koji utječu na milijune ljudi diljem svijeta.

Vrtim Zdravi Film

Nestlé je najveća prehrambena kompanija na svijetu, koja u svom asortiman u ima više od 10 000 različitih proizvoda, posluje u 86 zemalja svijeta i posjeduje 468 tvornica te 34 vlastita istraživačko-razvojna centra.