O nama


Naša misija

Misija kompanije Nestlé je unaprjeđenje kvalitete života i doprinos zdravijoj budućnosti. Želimo pomoći u oblikovanju boljeg i zdravijeg života. Također želimo inspirirati ljude da žive zdravim životom. Na taj način doprinosimo društvenoj zajednici te osiguravamo dugoročan uspjeh našoj kompaniji.

kitchen


Naši ciljevi

Definirali smo tri sveobuhvatna cilja koja planiramo ostvariti do 2030. godine. Ti ciljevi usmjeravaju naše poslovanje te su u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Color Box Html (ciljevi 1)
Pomoći
50 milijuna
djece kako bi živjeli zdravijim životom
Color Box Html (ciljevi 2)
Kroz naše poslovanje povećati životni standard
30 milijuna
ljudi
Color Box Html (ciljevi 3)
Težiti
nultom
utjecaju na onečišćenje okoliša


Naša povijest

Želimo oblikovati bolji i zdraviji svijet. Naša je misija nastala prije više od 150 godina kada je Henry Nestlé proizveo dječje žitarice te je upravo na taj način spašen dječji život.


Naše vrijednosti

Naše se vrijednosti odražavaju na naše poslovanje. Naše se poslovanje temelji na poštivanju zakona, transparentnosti te poštivanju naših zaposlenika i poslovnih partnera. Pročitaj te više o našim poslovnim principima.