Sort by
Sort by

Strategija

U skladu sa sloganom kompanije "Dobra hrana, dobar život", Nestlé poboljšava kvalitetu života i doprinosi zdravijoj budućnosti. Dobar odnos s potrošačima izvor je održive financijske uspješnosti kompanije Nestlé te način putem kojeg stječe povjerenje i održava vodeću poziciju na tržištu. Na temeljima strategija prehrane, zdravlja i dobrobiti Nestlé gradi održivu vrijednost, kako kratkoročno, tako i dugoročno. 

Najveća prednost koju Nestlé ima nad konkurentima očituje se upravo u zaposlenicima kompanije, koje smatra svojom najvećom snagom. Uz to, može se pohvaliti i atraktivnim portfeljem proizvoda u rastućim kategorijama, s vodećim tržišnim pozicijama. Nestlé je globalna tvrtka s lokalnim korijenima, koji joj omogućavaju jedinstvenu sposobnost razumijevanja lokalnih potrošača, brzu prilagodbu njihovim preferencijama i stvaranje snažnih brendova kojima potrošači vjeruju. Nestlé prednjači i u kapacitetima za istraživanje i razvoj, koji podržavaju strategiju prehrane, zdravlja i dobrobiti te inovacijske inicijative kompanije. 
 

Naša strategija prehrane, zdravlja i dobrobiti 
 

Poslovni ljudi planiraju strategijuHrana i piće jezgra su kompanije Nestlé, čiji je osnovni cilj pružanje ukusnih i zdravih prehrambenih proizvoda, za svako doba dana i sve faze života. Nestlé se trudi održati ravnotežu između visoke kvalitete i pristupačnosti proizvoda. Dodana vrijednost Nestlé brendova i proizvoda očituje se kroz smislenu diferencijaciju i inovaciju, koje postiže kontinuiranim poboljšanjem okusa, praktičnosti i nutritivne kvalitete. Nestlé drži do zdravlja svojih potrošača te veliku pažnju posvećuje izgradnji i dijeljenju svog nutricionističkog znanja - od prvih 1000 dana života do zdrave starosti.  

Kako Nestlé stvara dugoročnu vrijednost? 
 

  • Povećanjem rasta putem kontinuiranog procesa inovacije. Od 2020. godine kompanija Nestlé obvezala se dosezanju jednoznamenkastog organskog rasta. 
  • Poboljšanjem operativne učinkovitosti s ciljem povećanja osnovne marže operativne dobiti na 17,5% i 18,5% (s 16,0% u 2016.),   
  • Alokacijom resursa i kapitala uz disciplinu i jasne prioritete, uključujući akvizicije i divestiture. 


Ulaganje u kategorije i regije s visokim rastom
 

Organski rast na dlanuNestlé je identificirao pet visokorastućih kategorija koje zajedno predstavljaju 57% prodaje i 61% pripadajuće dobiti iz poslovanja kompanije*, a to su: kava, proizvodi za kućne ljubimce, hrana, voda i Nestlé znanost o zdravlju. Njihov organski rast u 2018. godini iznosio je +4,0%. Uz značajna ulaganja u istraživanje i razvoj, marketing i vanjski rast, Nestlé pridaje posebnu pažnju spomenutih pet kategorija. Ostale kategorije i dalje su važni čimbenici portfelja kompanije Nestlé, koji su u 2018. godini postigli organski rast od 1,9%.  

Nestlé napore usmjerava i na širenje svoje prisutnosti u regijama s visokim rastom. Tržišta u nastajanju predstavljaju 42% prodaje. U 2018. godini, Nestlé je postigao organski porast od +4,9%, tri puta brži od razvijenih tržišta, s višom temeljnom maržom iz operativne dobiti. Na većini ovih tržišta u nastajanju Nestlé je prisutan dugi niz desetljeća, a Nestlé brendovi uživaju visoku razinu povjerenja. 

Kategorije s lošijim poslovnim uspjesima 

Kroz inovacije, bolje razumijevanje potrošača i potrebno restrukturiranje, kompanija Nestlé poduzela je odlučne korake prema poboljšanju kategorija s lošijim poslovnim uspjesima. Primjeri preokreta za 2018. godinu uključuju Nestlé Skin Health i Yinlu u Kini. 

Inovativni proizvodi i poslovni modeli 

Brze inovacije i uvođenje novih proizvoda na tržište ključni su za rast kompanije Nestlé. Istovremeno, rastuća očekivanja potrošača za novim ponudama i novitetima postojećih proizvoda Nestlé uspješno zadovoljava ulaganjima u vrhunska znanstvena dostignuća i nove tehnologije. 

Inovacije pomažu premiumizaciji ponude kompanije Nestlé i doprinose poboljšanju marže. U 2018. godini, 22% prodaje došlo je od premium proizvoda, a čak 8,2% iz izravne prodaje potrošačima. Zato Nestlé kontinuirano ulaže i u nove poslovne modele, s posebnim naglaskom na personalizirane i izravne ponude potrošačima.  
 

Prihvaćanje digitalnih mogućnostiPrihvaćanje digitalnih mogućnosti 

Digitalna transformacija kompanije Nestlé usmjerena je na isporuku personaliziranih poruka, usluga i proizvoda potrošačima. Uz pomoć podataka i tehnologije Nestlé modernizira postojeće brendove i poslovanje, dok istovremeno razvija nove, digitalno usmjerene modele. Kompanija Nestlé već je uspješno personalizirala 10% svih kontakata s potrošačima. Osim toga, u 2018. godini Nestlé prodaja putem e-trgovine rasla je pet puta brže od prosjeka Grupe i dosegla 7,4% od ukupne Nestlé prodaje. 

Upravljanje portfeljem 

Nestlé nastavlja aktivno razvijati portfelj, u skladu s atraktivnim, brzorastućim poduzećima na tržištu. Svoju poziciju vodeće kompanije u sektoru kave Nestlé je dodatno potvrdio 2018. godine, stjecanjem trajne globalne Starbucks licencije za široku potrošnju i prehrambene proizvode.  

Ulaganjima u slastičarske djelatnosti u SAD-u i djelatnosti Gerber životnog osiguranja, kompanija Nestlé dodatno je proširila svoj portfelj. Nestlé je svjestan da se pristup novim tehnologijama, brendovima, kategorijama i zemljopisnim područjima može ostvariti putem akvizicija te da male i srednje velike akvizicije mogu ponuditi brz i isplativ način usvajanja novih sposobnosti ili poslovnih modela. Nestlé aktivno i disciplinirano povlači ulaganja iz sporednih djelatnosti, s ciljem minimiziranja potencijalnih poteškoća i maksimiziranja vrijednosti postojećih djelatnosti. 

Poboljšanje operativne učinkovitosti 

Uz cilj rasta, Nestlé se obvezao povećati temeljnu maržu operativne dobiti s 16,0% u 2016. godini na 17,5% - 18,5% do 2020. godine. 

Smanjenje troškova 

Nestlé aktivno provodi nekoliko inicijativa za smanjenje troškova, poput inicijative za smanjenje strukturnih troškova 2,0-2,5 milijarde CHF. Te inicijative primarno su usredotočene na područja uprave, nabave i proizvodnje. 

Kroz program poslovne izvrsnosti Nestlé nastavlja jačati fokus svojeg poslovanja, s ciljem pojednostavljivanja i standardizacije procesa, na putu do smanjenja administrativnih troškova. Doseg dijeljenih centara usluga porastao je sa 17% na 35%, što je korak prema željenom dosegu od 50% do 2020. godine. Zatvaranjem lokacija i konsolidacijom postignuta je veća efikasnost upravljanja objektima i nekretninama.   

Značajne uštede u nabavi ostvarene su primjenom Nestlé veličine i razmjera na tri globalna centra za kupnju. Spomenuti centri trenutno ispunjavaju 55% potreba kompanije Nestlé, a do 2020. godine taj će se iznos povećati na 60%. 

Pojednostavljen je tvornički otisak u proizvodnji, a iskorištenost kapaciteta se povećala. 

Uštede ostvarene na ova tri područja do sada su značajno doprinijele poboljšanju temeljne marže dobiti od trgovine za 50 baznih bodova na 17,0% u 2018. godini. 

Oslobađanje resursa 

Kompanija Nestlé nastavlja s povećanjem učinkovitosti u području istraživanja i razvoja te marketinga. Primarni fokus ovih programa je oslobađanje resursa koji će služiti kao temelj za rast i inovacije. U posljednje tri godine u izgradnju Nestlé brendova uloženo je 500 milijuna CHF, ostvarenih iz ušteda u marketingu. 

Uravnotežen model stvaranja vrijednosti 

Nestlé vjeruje da uravnoteženi rast, profitabilnost i kapitalna učinkovitost predstavljaju najbolji način osiguravanja dugoročnih održivih vrijednosti. Kompanija Nestlé radi na efikasnosti i profitabilnom rastu, dok je istovremeno disciplinirana u raspodjeli kapitala, posvećena povećanju povrata dioničara i usmjerena na dugoročna ulaganja i stvaranje zajedničke vrijednosti.  

Prilagođavanje upravljačkih struktura i sustava 

Kako bi osnažio marketinške i regionalne timove, Nestlé je implementirao inicijative za ubrzanje procesa donošenja odluka na lokalnoj razini. Paralelno s tim, prilagodio je kompenzaciju kako bi se prioritizirao profitabilan rast i poboljšanje učinkovitosti kapitala. 

Disciplinirana raspodjela kapitala s jasnim prioritetima 

Kompanija Nestlé pridržava se razboritih politika, osmišljenih za postizanje odgovarajuće ravnoteže između raspodjele kapitala i fleksibilnog pristupa financijskim tržištima. 

Ulaganje u organski rast 

Kompanija Nestlé u svoje poslovanje ulaže kroz istraživanje i razvoj, podršku brendovima i kapitalne izdatke za podršku rasta na najvišoj razini. Više resursa dodjeljuje se djelatnostima s najvećim potencijalom za stvaranje ekonomske dobiti. Nestlé se nastavlja fokusirati na smanjenje obrtnog kapitala. Prosječni obrtni kapital u pet tromjesečja u postotcima prodaje dosegao je 1,4% na kraju 2018. godine, -20 bazalnih bodova u odnosu na isti iznos za 2017. godinu. 

Isplata dividendi 

Upravni odbor predložio je 24. uzastopno povećanje dividendi u iznosu od 2,45 CHF za 2019. godinu. Ova odluka naglašava obvezu kontinuiranog vraćanja kapitala dioničarima kompanije. 

Disciplinirani pristup akvizicijama 

Akvizicije su aktivnosti koje se temelje na strateškom i kulturološkom pristupu te financijskim prinosima. Nestlé primjenjuje discipliniranu politiku akvizicije, osobito u pogledu cijene. Prednost dobivaju kategorije i regije visokog rasta. Za poduzeća stečena putem akvizicije Nestlé ima planove integracije s jasnom odgovornošću i preciznim ciljevima. 

Otkup udjela 

U 2018. godini Nestlé je dioničarima smo vratio 6,8 milijardi CHF kapitala kroz otkup dionica. To je dio trogodišnjeg programa otkupa udjela u iznosu od 20 milijardi CHF najavljenog u srpnju 2017. godine. Time je ukupni iznos vraćen dioničarima u posljednjih deset godina dosegao 104 milijarde. 

Također, Nestlé redovito revidira svoju strukturu kapitala, kako bi osigurao njenu upotrebljivost u kontekstu tržišnih uvjeta i strateških prioriteta kompanije. 

Stvaranje zajedničke vrijednosti 

Stvaranje zajedničke vrijednosti ključno je za poslovanje kompanije. Nestlé vjeruje u dugoročnu uspješnost, postignutu stvaranjem vrijednosti za dioničare i društvo. 

Poslovne koristi i pozitivan društveni utjecaj međusobno se osnažuju. U praksi, Nestlé proizvodi moraju potrošaču pružiti nutritivnu korist, doprinijeti razvoju lokalnih zajednica u kojima posluje i čuvati okoliš za buduće generacije. 

* Prije nedodijeljenih stavki.