Sort by
Sort by

Okoliš

Okoliš je vitalni resurs koji zahtijeva našu pažnju i brigu kako bi u njemu mogle uživati i generacije koje tek dolaze. To uključuje usvajanje brojnih održivih praksi te mjera zaštite poput kružnog gospodarstva, koje promovira recikliranje i ponovnu uporabu materijala, smanjujući količinu otpada koji zagađuje prirodu. Da bismo zaštitili okoliš važno je promicati svjesnost i educirati ljude o održivim praksama, koje uključuju smanjenje potrošnje energije, vode i ostalih resursa, recikliranje otpada, korištenje obnovljivih izvora energije i poticanje održivih oblika transporta. Kontrola emisija štetnih plinova, regulacija industrijskog otpada i promicanje održivih poljoprivrednih praksi također igraju ključnu ulogu u očuvanju okoliša i poboljšanju kvalitete života. Ovaj važan cilj zahtijeva suradnju i angažman svih razina društva kroz svjesne odluke, održive prakse i promicanje pozitivnih promjena u našim zajednicama. Samo zajedničkim naporima možemo osigurati zdravu budućnost za sve.

Nestlé, svjetski lider u prehrambenoj industriji, promiče odgovornu brigu o prirodi. Kompanija aktivno sudjeluje na brojnim projektima, a kontinuirano radi i na pokretanju vlastitih inicijativa s ciljevima očuvanja prirodnih izvora energije, eliminacije plastičnih ambalaža iz procesa proizvodnje Nestlé proizvoda, očuvanja i pružanja pomoći kod regeneracije prirodnih izvora vode u državama u kojima kompanija posjeduje punionice vode, poticanjem na recikliranje te na brojne druge načine.

Važno je spomenuti i druge tvrtke, javna tijela i nevladine organizacije s kojima kompanija Nestlé surađuje u svrhu postizanja zajedničkog cilja razvoja kružnog gospodarstva korištenjem materijala koji su reciklabilni i ponovno upotrebljivi. Uloga u brizi za okoliš svih nas nije samo važna za planet, ona je i poslovni imperativ.

Zato Nestlé aktivno radi na tome da zamijeni polovicu sastojaka koji se koriste u proizvodnji sastojcima dobivenih putem regenerativnih poljoprivrednih metoda do 2030. kroz sustav metoda čijom se primjenom povećava bioraznolikost, plodnost tla te kruženje vode i usluge ekosustava. Cilj je redukcija atmosferskog ugljika u tlo i biomasu, povećanje bioraznolikosti proizvodnih agroekosustava, plodnosti tla te uspostavljanje i održavanje ciklusa kruženja hrane, vode i organske tvari tla. Uz sve to, Nestlé istovremeno želi ponuditi usporedive ekonomske učinke, otpornost na klimatsku nestabilnost te zdravlje i prosperitet za poljoprivrednu zajednicu.

Ovdje možete pronaći sve najnovije informacije o utjecaju poslovnih procesa kompanije Nestlé na okoliš, konkretnim koracima kompanije ka stvaranju zajedničke održive budućnosti te najčešća pitanja vezana uz zaštitu okoliša.

Ako imate dodatna pitanja vezana uz temu okoliša, kontaktirajte nas pomoću podataka navedenih u odjeljku “Obratite nam se” ili putem Nestlé Adriatic kanala na službenim društvenim mrežama.