Sort results by
Sort results by

Nestlé je svjestan svoje uloge u oblikovanju održivije budućnosti planete. Na svim razinama poslovanja ulažemo značajne resurse kako bismo pridonijeli smanjenju otpada. Ulažemo u inovacije povezane s pakiranjem, alternativne sustave dostave i nove poslovne modele koji pomažu pri prestanku odlaganja otpada na odlagalištima i smanjuju štetne emisije ugljika.

Poboljšanje infrastrukture za gospodarenje otpadom

Podržavamo oblikovanje i provedbu učinkovitih, obveznih programa proširene odgovornosti proizvođača. Također radimo na poboljšanju stopa recikliranja i infrastrukture u 20 zemalja, što obuhvaća više od 50% upotrebe naše plastike. U 12 zemalja nastojimo prikupiti i zajednički obraditi onoliko plastike koliko prodamo, pokrivajući više od 10% ukupne upotrebe naše plastike. Dok provodimo ove aktivnosti, nastavit ćemo podržavati poštivanje i promicanje ljudskih prava u kasnijim fazama lanca opskrbe koje se tiču recikliranja plastičnog otpada koji stvaraju potrošači za reciklirani materijal za ponovnu uporabu (PCR), kroz odgovornost i angažman najvažnijih dionika - ključnih dobavljača u toku otpada.

Pakiranja koja pomažu u smanjenju otpada

Iako smanjuje otpad od hrane i povezane emisije, samo pakiranje može biti značajan izvor emisija stakleničkih plinova. Pitanje plastičnog otpada koji završava u okolišu također je jedan od najvećih globalnih izazova s kojima se svijet suočava. Nadovezujući se na desetljeće djelovanja, obvezali smo se da će se do 2025. godine 100% naših pakiranja moći reciklirati ili višekratno upotrijebiti te ćemo smanjiti uporabu djevičanske plastike za trećinu u istom razdoblju. Dosad se 87% svih naših pakiranja i 66% naših plastičnih pakiranja može reciklirati ili višekratno upotrijebiti. Rješavanje ovog izazova zahtijeva širok raspon aktivnosti i znamo da moramo nastaviti u istom smjeru.

Ključ naših napora je naš Institut za znanost o pakiranju u Lausannei u Švicarskoj. Institut je prvi te vrste u prehrambenoj industriji i radi na istraživanju kako bi ubrzao napore da se na tržište uvedu rješenja za sigurno pakiranje koja imaju mali okolišni otisak. Ovakav rad zahtijeva suradnju i inovacije na globalnoj razini. Radeći s partnerima, od znanstvenika koji proučavaju materijale i stručnjaka za pakiranje do lokalnih skupina, nevladinih organizacija, vlada, dobavljača i drugih kompanija, želimo stvoriti trajnu i utjecajnu promjenu.

Želimo vidjeti sheme gospodarenja otpadom uspostavljene u svakoj zemlji i zakonodavstvo koje povećava stope recikliranja i olakšava kružno gospodarstvo (smanjujući proizvodnju djevičanske plastike iz nafte i plina). Također je važno postojanje zakona koji dopušta recikliranu plastiku u izravnom kontaktu s hranom.

Smanjenje otpada od hrane u kućanstvima

Posljednja istraživanja bilježe da se samo u Hrvatskoj godišnje po stanovniku baci oko 75 kg hrane i 444 kg komunalnog otpada. Najviše hrane baca se u domaćinstvima, preko 50 posto, pa slijedi prerada hrane, proizvodnja i ugostiteljski objekti, dok se najmanje baca hrana iz trgovina, oko 5 posto. Percepcija potrošača je da se baca najviše hrane iz trgovina jer bacanje hrane u domaćinstvu često smatraju uobičajenom pojavom. Prema nekim statistikama, u EU se baci hrane u vrijednosti oko 150 milijardi eura godišnje. Kad bi se ta svota novaca utrošila na razvoj obnovljive i potpuno razgradive ambalaže, kao i u dobar distributivni lanac i punktove za doniranje hrane potrebitima, tada bi se sačuvao okoliš, ali i ljudski životi.

Nestlé na lokalnoj razini provodi različite edukativne kampanje kojima je cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti smanjenja otpada. To su, prije svega, kampanja #BirajZeleno te kampanje u sklopu projekta Vrtim Zdravi Film. Jedna od posljednjih edukativnih kampanja bila je usmjerena na smanjenje otpada od hrane u kućanstvima. Nazvana je Chefovi Vrte Zdravi Film, a podržala su je trojica vrhunskih hrvatskih chefova – Mate Janković, Mario Mihelj te Robert Hromalić.