Sort by
Sort by

Biraj Zeleno - održivi razvoj

Biraj zeleno edukativna kampanja
Biraj zeleno cp

Održivi razvoj temelji se na ravnoteži između ekonomskog napretka, zaštite okoliša i socijalne pravde kako bi se osigurao prosperitet sadašnjih generacija bez ugrožavanja budućnosti onih koji tek dolaze. Podrazumijeva dugoročno planiranje i upravljanje resursima na način koji minimizira negativne utjecaje na okoliš i društvo.

Jedan od ključnih aspekata održivog razvoja je zbrinjavanje otpada, koji predstavlja veliki izazov za naš planet. Održivo zbrinjavanje otpada podrazumijeva smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje otpada da bi se smanjio utjecaj na okoliš. Ono igra ključnu ulogu i u sprječavanju onečišćenja voda. Otpadne vode trebaju se pravilno tretirati prije ispuštanja u prirodne vodne tokove kako bi se očuvala kvaliteta vode i održali ekosustavi. Voda je dragocjen resurs i važno je zaštititi njezine izvore od onečišćenja.

Održivi razvoj također uključuje promoviranje svijesti o važnosti smanjenja zagađenja vode i vrsta otpada koje proizvodimo. Edukacija javnosti o pravilnom odlaganju otpada, upotrebi ekološki prihvatljivih proizvoda i tehnologija koje smanjuju negativne utjecaje na okoliš potiče inovacije, stvara zdrave zajednice, poboljšava kvalitetu života i stvara održive gospodarske prilike.

Nestlé nastavlja poticati održive životne navike i odgovornije ponašanje prema okolišu

Problem zagađenosti otpadom i njegovo zbrinjavanje jedan je od trenutno najvećih problema na svijetu. Ekološka kriza ukazuje na sve brojnije oblike zagađenja zraka i vode što utječe na kvalitetu života ljudi.

Zato najveći proizvođač hrane na svijetu, kompanija Nestlé, svjestan svog utjecaja želi predvoditi primjerom, zbog čega ulaže velike napore u zaštitu okoliša. Kompanija je pred sebe stavila važne obveze kako bi mogla odgovoriti i pozitivno utjecati na klimatske promjene. Nestlé transformira poslovanje i primjenjuje vlastite resurse da bi potaknuo promjenu.

Na putu do nulte stope, kompanija Nestlé obvezala se da će:

  • 100 % ambalaže svih njezinih proizvoda moći reciklirati ili ponovo upotrijebiti do 2025.
  • prepoloviti svoje emisije stakleničkih plinova do 2030., a do 2050. postići nultu stopu emisije stakleničkih plinova, čime je preuzela najambiciozniji cilj Pariškog sporazuma - zadržavanje rasta globalne prosječne temperature ispod 1,5 °C
Nestle Lokalno djelovanje i utjecaj

*klikni za punu rezoluciju fotografije

Nestlé svakodnevno poduzima korake kako bi se približili ostvarenju svojih obveza i ambicija. Kompanija radi na uklanjanju plastike koju je teško ili nemoguće reciklirati, a počeo je i proces povlačenja plastičnih slamki iz svojih proizvoda. Kroz primjere, Nestlé kontinuirano pokazuje potpunu usmjerenost ka transformaciji poslovanja, uključujući nabavu sirovina, proizvodne procese, distribuciju i edukaciju partnera i krajnjih potrošača. Inovativna pakiranja poznatih proizvoda poput SMARTIES, MAGGI Super Juhe i NESCAFÉ svjedoče o tome.

Kompanija se također ponosi svojim lokalnim inicijativama koje djeluju sa zajedničkim ciljem stvaranja vrijednosti i ostvarivanja vidljivih rezultata i pozitivnog utjecaja na društvo i zajednicu. Kroz projekt Vrtim Zdravi Film, koji se već deset godina provodi u osnovnim školama u Hrvatskoj, Nestlé sve više naglašava očuvanje prirode i educiranje djece odgovornom pristupu tom problemu od malih nogu. U 2021., projekt Vrtim Zdravi Film udružuje snage s javnozdravstvenim programom PETICA - igrom do zdravlja, proširujući temu na održivost prehrambenog sustava i uključujući više od 18.000 djece u edukaciju.

Nestlé provodi i edukativnu kampanju Biraj Zeleno s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti smanjenja upotrebe vode, mogućnosti višekratne upotrebe plastike i upravljanja otpadom, posebno otpadom od hrane. Cilj kampanje dodatno je inspirirati građane da kroz male svakodnevne korake doprinesu pozitivnim ekološkim promjenama.

Okretanje svih razina društva ka održivom poslovanju imat će pozitivan utjecaj na planetu i njezine stanovnike. Održivo poslovanje osigurava ravnotežu između ekonomskog rasta, zaštite okoliša i socijalne pravde, dok istovremeno pruža okvir za održavanje prirodnih resursa, smanjenje onečišćenja, očuvanje biodiverziteta i zaštitu klime. Važno je da djelujemo održivo kako bismo sačuvali planetu za buduće generacije i osigurali njihovu kvalitetu života.