Sort results by
Sort results by

Stvaranje zajedničke vrijednosti

sadnice u rukama
 

Nestlé će dugoročne uspjehe postići stvaranjem vrijednosti, kako našim dioničarima, tako i društvu. Ovaj pristup zovemo Stvaranje zajedničke vrijednosti ili kraće – SZV.

Stvaranje zajedničke vrijednosti načelo je na kojemu temeljimo naše poslovanje.

Naša svrha i naše vrijednosti

Naš pozitivan utjecaj na društvo usmjeren je omogućivanju zdravijeg i sretnijeg života pojedinaca i obitelji, pomoć u razvoju perspektivne i otporne zajednice te upravljanje prirodnim resursima na našem planetu i njihovo očuvanje za buduće naraštaje, s posebnim naglaskom na vodu.

Navedena područja međusobno su povezana i čvrsto ugrađena u svrhu postojanja naše korporacije: poboljšati kvalitetu života i pridonijeti zdravijoj budućnosti. Naša želja i ulaganje svih napora da dovedemo stvaranje zajedničke vrijednosti do najviše moguće razine jesu vrijednosti naše tvrtke, a sva nastojanja imaju korijen u poštovanju: poštovanju nas samih, poštovanju drugih, poštovanju raznolikosti u svijetu u kojemu živimo i poštovanju budućnosti.

Dovođenje stvaranja zajedničke vrijednosti na najvišu razinu

Dugoročni pristup oduvijek postoji u poslovanju kompanije Nestlé. Stvaranje zajedničke vrijednosti povezuje poslovanje i društvo generiranjem održive ekonomske vrijednosti, na način koji proizvodi vrijednost i za društvo.

Materijalnost

Kako bismo ostali usredotočeni na pitanja koja najviše utječu na ekonomiju, društvo i životnu sredinu, kao i na pitanja koja najviše utječu na donošenje odluka svih zainteresiranih strana, svake dvije godine provodimo analizu materijalnosti.

Etičko poslovanje

Potpora etičkim načelima temelj je Nestlé poslovanja, čime se povećava povjerenje potrošača i dokazuje opravdanost naše licence za rad. Etičko poslovanje obuhvaća nultu toleranciju na prijevaru, davanje mita i korupciju. Ono također obuhvaća aktivnosti koje provodimo kako bismo osigurali privatnost osobnih podataka, kao i javnu objavu podataka o plaćanju poreza.

Upravljanje i politike

U našem sektoru želimo biti liderom koji uživa povjerenje. Građenje našega poslovanja na jasnim načelima i zdravim temeljima upravljanja pomaže nam u očuvanju povjerenja u  robnu marku Nestlé i smanjenju rizika u cijelom našem lancu vrijednosti.

Doprinos globalnim ciljevima

Utvrdili smo naš SZV podsjetnik, kako bismo naše poslovanje u najvećoj mogućoj mjeri uskladili sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Partnerstvo i kolektivno djelovanje

Suočeni sa širokim rasponom složenih izazova, od sve češće pojave pretilosti, do dječjeg rada i klimatskih promjena, moramo zajednički djelovati kako bismo postigli potrebne održive rezultate. Tražimo savjete od najboljih stručnjaka i zagovornika kako bismo razvili i unaprijedili naše korporativne politike i posvećenost stvaranju zajedničke vrijednosti, ojačali naše poslovanje i postavili ciljeve našeg ulaganja u društvo.

Nestlé Nagrada za stvaranje zajedničke vrijednosti

Nestlé Nagrada za stvaranje zajedničke vrijednosti dodjeljuje se svake dvije godine i pomaže u proširivanju ili ponavljanju inicijativa  za rješenje izazova u području prehrane, vode i ruralnog razvoja. Natječaj za ovu nagradu je otvoren za sva javna i privatna poduzeća i nevladine udruge.

U kompaniji Nestlé analizirali smo lanac vrijednosti i utvrdili da su prehrana, voda i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrijednosti u zajednici.

nasmijana obitelj


Stvaranje zajedničke vrijednosti osnova je našeg poslovanja, prema kojoj, u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti za naše dioničare, stvaramo i društvenu vrijednost.