Sort by
Sort by

Cirkularna ekonomija

Fotografija sićušnog morskog konjica čiji je rep obmotan oko bačenog štapića za uši, a koji pluta u zagađenim vodama našla se na naslovnim stranama časopisa diljem svijeta. 
Cirkularna ekonomija

Za mnoge ona je bila perfektna ilustracija do koje mjere onečišćenje plastikom prijeti našemu okolišu, a posebice našim oceanima i obalama.

U Srednjoj i Zapadnoj Africi pitanje plastičnog otpada je veliki ekološki problem za mnoga gradska i prigradska naselja. Gana ima više od 28 milijuna stanovnika i jedna je od ekonomija koje se danas najbrže razvijaju u svjetskim razmjerima. Nedavni članak u Quartz Africa navodi da samo Accra dnevno proizvede oko 3000 tona otpada. To je ekvivalentno težini deset aviona tipa Boeing 747. To je razlog zašto prelazak na cirkularnu ekonomiju glede plastike u Gani i mnogim drugim zemljama u regiji i šire ima tako veliki potencijal. 

Istina je da već postoji mnogo neformalne oporabe, s mnogim inovativnim malim biznisima i NVO koji rade na novim načinima za ponovno iskorištavanje plastike. Međutim, danas nema veće infrastrukture ili inicijativa koje bi se bavile tolikim otpadom. 

Nestlé posvećeno teži igranju aktivne uloge u razvoju dobro organiziranih shema za prikupljanje, sortiranje i oporabu u svim zemljama gdje posluje, putem suradnje s drugim zainteresiranim stranama. Ne samo da vjerujemo kako trebamo preuzeti značajnu ulogu u svemu tome, već i činimo napore u tom pravcu.

U travnju 2018. godine, kao Grupa, postavili smo sebi ambiciozan cilj postići da do 2025. godine 100% naše ambalaže može bilo reciklirano ili ponovo iskorišteno. Ambalaža je ključna za naše poslovanje. Ona igra glavnu ulogu u isporuci sigurne hrane visoke kvalitete našim potrošačima, kao i naporima za smanjenje prehrambenog otpada. 

Međutim, moramo uraditi još mnogo toga kako bismo osigurali da ambalaža koju koristimo bude održiva. To obuhvaća sljedeće: eliminiranje plastike koja se ne može reciklirati, poticanje korištenja plastike koja omogućava bolju stopu reciklaže, kao i eliminiranje ili promjenu kompleksne kombinacije materijala, uz stalnu optimizaciju ambalaže koju koristimo. 

Ova vizija – da ništa od naše ambalaže, uključujući plastiku, ne završi na deponiji ili smetlištu – jeste globalna, ali se mora realizirati na lokalu.

Kao tvrtka ponosni smo što smo sebi zadali zadaću  da ispunimo tako ambiciozan plan, što je suštinski dio povećanja kvalitete života i doprinosa zdravijoj budućnosti. 

U Srednjoj i Zapadnoj Africi učinit ćemo sve što možemo i uložit ćemo napore u ostvarivanje ovoga cilja. Ponosni smo što možemo reći da smo jedan od članova osnivača Ganske inicijative za oporabu od strane privatnih poduzeća (Ghana Recycling Initiative by Private Enterprises (GRIPE), koja podržava napore vlade u upravljanju plastičnim otpadom. Kao jedan od osam članova u koaliciji, zajedno s drugim velikim industrijskim tvrtkama radimo na integraciji rješenja održivog upravljanja otpadom i zastupanju unaprjeđene prakse upravljanja otpadom u Gani.

Nestlé Nigerija je jedna od 5 kompanija članova Saveza za oporabu hrane i napitaka (Food and Beverage Recycling Alliance) (FBRA), koji predstavlja organizaciju odgovornih proizvođača u sektoru pod shemom Proširene odgovornosti proizvođača (Extended Producers Responsibility) (EPR). 

Ovaj savez je završio izradu održivog plana prikupljanja i oporabe, s početnim žarištem na glavnom ambalažnom materijalu za hranu i napitke, što predstavlja značajan izazov za nacionalni sustav upravljanja otpadom te zemlje – PET boce, plastične/najlonske vrećice i aseptična pakiranja.

Cilj Nestlé Nigerija je pridonijeti povećanju stope prikupljanja i reciklaže otpada u čitavoj zemlji, osigurati nova zapošljavanja preko nadogradivih rješenja za reciklažu, kao i angažiranje vlade na  pomoći u rješavanju problema plastičnog otpada. U isto vrijeme, i nadalje nastojimo pronaći način da izbjegnemo korištenje ambalaže gdje god je to moguće.

Ovo je tek početak. Nestlé ima i veću ambiciju - diljem svijeta teži postići  do 2030. godine nulti utjecaj na okoliš u u svojemu globalnom poslovanju. 

Do tada se nadamo kako najnovija foto izvješća više neće pokazivati žalostan i negativan utjecaj ljudskih aktivnosti na naš okoliš, nego će pokazati rezultate našeg zajedničkog rada na oblikovanju održive potrošnje i korištenja resursa, kojima ćemo upravljati na način da ih sačuvamo za buduće naraštaje. 

Drago nam je što smo mi ti koji ukazujemo na pravi put. Ali svatko može biti dijelom rješenja za smanjenje korištenja plastičnog otpada poduzimanjem individualnih ili kolektivnih akcija.

 

Za više informacija, pratite nas na Facebook-u.