Sort results by
Sort results by

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Zdrave navike u 21 dan usvojite!”

Nestle zdrave navike u 21 dan kampanjaČlanak 1

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Zdrave navike u 21 dan usvojite!” (dalje: Natječaj) je Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator). Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i projekta Vrtim Zdravi Film. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na nestle.hr stranici.

Članak 2
 
Nagradni natječaj traje od 25. travnja 2022. godine u 9:00 sati do 15. svibnja 2022. godine u 12:00 sati (podne), a odvija se putem Nestlé Hrvatska Facebook stranice.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. 
U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Klijenta te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik mora u komentaru ispod objave na Facebooku Nestlé Hrvatska odgovoriti na natječajni zadatak: U komentar napišite kojoj ćete se zdravoj navici posvetiti u sljedećih 21 dan te obrazložite zašto.

Sudionik koji se ne registrira u skladu sa pravilima ili se naknadno utvrdi da prijava nije valjana biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade ukoliko je već proglašen dobitnikom. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. 
Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka.

Članak 5 

Cilj Natječaja je nagraditi troje  Sudionika na Nestlé Hrvatska Facebook stranici i to onih troje čiji komentari budu označeni s najvećim brojem oznaka Sviđa mi se. Imena dobitnika bit će objavljena na Nestlé Hrvatska Facebook  stranici, ispod objave koja se odnosi na nagradni natječaj, a koji su sudjelovali unutar navedenog trajanja nagradnog natječaja kako je navedeno ovim Pravilima. Imena dobitnika biti će objavljena u roku od tri (3) radna dana nakon završetka nagradnog natječaja i to na Nestlé Hrvatska Facebook stranici u odgovoru na pobjedničke komentare.

Ukupan broj Dobitnika iznosi 3 (tri), a nagradni fond se sastoji od 3 (tri) nagrade, ukupne vrijednosti 6.000,000 HRK (šest tisuća kuna). 
Sudionik čiji komentar bude imao najviše oznaka Sviđa mi se, osvaja najvrjedniju nagradu i to 1 (jedan) vaučer u vrijednosti 3.000,00 HRK (tri tisuće kuna) za obiteljski posjet nacionalnom parku u Hrvatskoj, najbližem mjestu stanovanja dobitnika. Sljedeća dva sudionika- dobitnika osvajaju, na temelju broja oznaka Sviđa mi se na njihove komentare, po 1 (jedan) vaučer u vrijednosti 1.500,00 HRK (tisuću i pet stotina kuna) za obiteljski posjet nacionalnom parku u Hrvatskoj, najbližem mjestu stanovanja pojedinog dobitnika.

Dobitnici nagrada dužni su se javiti putem inboxa sa svojeg Facebook profila. Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu, e-mail te kontakt telefon). Ako se dobitnik u navedenom roku od 96 sati ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu. Ukoliko se u bilo kojem trenutku sve do preuzimanja nagrade utvrdi da postoje razlozi za eliminaciju sudionika odnosno gubitak prava na nagradu (nedavanje podataka, pogrešni podaci, nevaljana prijava, neispunjavanje uvjeta natječaja i sl.), Organizator će u najkraćem roku izabrati novog dobitnika  kako bi takva preostala nagrada ili više njih bila dodijeljena drugom valjanom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 6 
 

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Sudionik jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

Članak 7

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku sve do trenutka dodjele nagrade diskvalificirati sudionika ako: 

•    Sudionik prekrši Pravila;
•    Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
•    Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
•    prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
•    jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
•    Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje; 
•    Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
•    prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.


Članak 8 

Podnošenjem prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati Ime i prezime. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa, e-mail i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora ukoliko je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka sukladno  važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja. 

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom članka 7 Pravila.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.


Članak 9
 

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na nestle.hr stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na mrežnoj stranici nestle.hr.