Sort results by
Sort results by

Pravila nagradne igre „Nesquik nagradna igra“ za trgovački lanac Konzum

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Nesquik nagradna igra“
za trgovački lanac Konzum

Članak 1. Priređivač

Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.

Članak 2. Svrha
 
Svrha nagradne igre je promidžba Nestlé proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra započinje u 00:00 sati 01. listopada 2021. godine i traje do 23:59 sati 31. listopada 2021. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru. 

Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana robnih marki NESQUIK (instant prah, sterilizirani mliječni napitak sa kakaom, sirup), NESQUIK žitarica za doručak i NESQUIK žitnih pločica.

Članak 5. Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno na istom računu imati vidljivu kupnju kombinacije od najmanje jednog proizvoda iz asortimana NESQUIK instant kakao (instant prah, sterilizirani mliječni napitak sa kakaom, sirup) te najmanje  jednog proizvoda iz asortimana NESQUIK žitarica za doručak ili žitnih pločica, u bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre i zatim poslati SMS sa sljedećim podacima:
NESQUIK, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60777 (Primjer: NESQUIK, Ana Anić, Prva ulica 12, 10000 Zagreb). Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Sudionik prijavom na gornji način ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati kako je navedeno u članku 7. ovih Pravila.

Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 51.500,00 kn (PDV uključen).

Nagradni fond uključuje:

  1. 10 x Sport Vision poklon bon vrijednosti 3.500,00 kuna (10 pojedinačnih poklon bonova, svaki u vrijednosti 3.500,00 kuna – ukupno 35.000,00 kuna, PDV uključen)
  2. 20 x Konzum poklon bon vrijednosti 500 kuna (20 pojedinačnih poklon bonova, svaki u vrijednosti 500,00 kuna – ukupno 10.000,00 kuna, PDV uključen)
  3. 50 x Nesquik poklon paket vrijednosti 130,00 kuna (50 pojedinačnih paketa, svaki u vrijednosti 130,00 kuna – ukupno 6.500,00 kuna, PDV uključen)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Nagradno izvlačenje

Izvlačenje će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 02. studenoga 2021. za sve valjane SMS poruke pristigle tijekom čitavog trajanja nagradne igre od 01. listopada do 31. listopada 2021. godine (uključivo).

Jedna osoba može dobiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena. Dobitnici nagrada će se izvlačiti onim redoslijedom kojim su nagrade navedene u čl. 6. ovih pravila (prvo nagrade pod brojem 1., nakon toga nagrade pod brojem 2. te na kraju nagrade pod brojem 3.)

Svih 80 nagrada će biti izvučeno i podijeljeno pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila kombinaciju proizvoda uključenih u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre kako je to opisano čl. 5 i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdao Konzum trgovački lanac te poslala valjanu SMS prijavu u predviđenom periodu.

Javno izvlačenje dobitnika nagrada odvija se na gore naveden način u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

O izvlačenju će biti sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od svakog nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje sudjelovanjem u nagradnoj igri.

Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o primitku i preuzimanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće pisana obavijest će biti poslana  dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja. 
Priređivač će poslati tjedne nagrade dobitnicima na kućnu adresu poštom ili kurirskom dostavom. Glavna nagrada će se osobno uručiti Dobitniku glavne nagrade. 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja nekog od Nestlé proizvoda koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri iz trgovina Konzum na području Republike Hrvatske. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. 

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.

Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. 
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 9. Obrada osobnih podataka

Sudionik u nagradnoj igri sudjelovanjem odnosno  slanjem SMS poruke potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka te daje privolu za isto. Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od Sudionika prikupljati Ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, broj telefona. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste. Priređivač će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: kopija osobne iskaznice, OIB, kako bi osvojenu nagradu mogao uručiti dobitniku. Osobni podaci sudionika čuvaju se najduže 2 mjeseca od dana od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima, a najduže 6 godina. Priređivač će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osobne podatke sudionika i dobitnika u ime Priređivača će obrađivati Agencija (New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Osobni podaci sudionika nagradne igre neće se prosljeđivati trećim osobama, izuzev za potrebe dostave nagrade pružatelju poštanske usluge, _______________i  Ministarstvu financija RH.  
Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Priređivač može osobne podatke Sudionika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Sudionik slanjem prijave na nagradnu igru obaviješten o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka u skladu sa važećim propisima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u Nagradnoj igri. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]

Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.  
 
Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiti će se u skladu sa odredbom člana 8 Pravila. 
 

Članak 10. Pogrešne i neregularne SMS poruke

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine  navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

Članak 11. Objava

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13. Valjanost pravila

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.


Priređivač:
Laurentiu-Florin Dimitriu
Član uprave
Nestlé Adriatic d.o.o.
 

Dobitnici nagradne igre 
Trajanje: 1.10.2021. – 31.10.2021.

 

Nagrada: Sport Vision poklon bon vrijednosti 3.500,00 kuna

Irena Brčina, Budenec
Roman Rambousek, Daruvar
Bosiljka Andrijolić, Split
Krešimir Mirosavljević, Podvinje
Drago Matak, Bjelovar
Davor Vajzović, Zagreb
Maja Biondić Petričević, Zadar
Luka Lešić, Osijek
Nikola Sever, Velika Gorica
Irena Bahun, Petrijanec

Nagrada: Konzum poklon bon vrijednosti 500,00 kuna

Melita Domić, Zagreb
Dragana Mikić, Rijeka
Vanja Sokolović, Zagreb
Zlatica Šladarec, Dugo Selo
Monika Lanšćak, Virovitica
Marija Kloss, Vinkovci
Alija Omeragić, Zagreb
Domenika Pandžić, Slatine
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Braco Bonić-Babić, Zagreb
Tatjana Antić, Slavonski Brod
Ivan Vincelj, Pregrada
Mara Mrkonjić, Split
Matea Stanko, Zagreb
Suzana Sabolić, Lukač
Ivan Franješević, Rešetari
Marko Sgagliardi, Vodnjan
Vesna Ivanda Landripet, Donja Lomnica
Irena Benutić, Kaštel Stari
Mateja Jančijev, Đurđevac

Nagrada: Nesquik poklon paket vrijednosti 130,00 kuna

Ilija Grgić, Čepin
Silvija Ivić, Koprivnica
Ivan Matasović, Štitar
Stipo Jurić, Daruvar
Dubravka Čemer, Koprivnica
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Mirko Žalac, Strizivojna
Marina Petruš, Bisag
Sara Kezele, Rijeka
Lucija Sorić, Bibinje
Snježana Ikica, Rijeka
Josip Benutić, Kaštel Stari
Tatijana Andrić, Zagreb
Davor Burazin, Osijek
Predrag Vučetić, Žirje
Marija Dujić, Zadar
Iris Lončar, Dubrovnik
Sasa Šoše, Sesvete
Suzana Kišiček, Koprivnica
Zvonimir Dorčić, Zadar
Igor Štajduhar, Zagreb
Viktoria Žugaj, Krk
Dragica Crnčević, Split
Jasna Frketić, Zagreb
Petra Barbarić, Zagreb
Zdenko Knezić, Oroslavje
Antonija Trulec, Čazma
Adela Ečimović, Sisak
Ksenija Vincelj, Pregrada
Marko Oršolić, Karlovac
Lidija Njegovan, Ivankovo
Matea Pavlak, Sisak
Iva Škarica, Ivankovo
Jasna Ratkajec, Vrbovec
Matija Vincelj, Zagreb
Petra Kvesić, Zagreb
Ljubica Krstulović, Split
Silvija Kosec, Prelog
Milka Franić, Slatine
Nedjeljka Jelača, Split
Jurica Fapali, Zagreb
Nelica Jakišić, Split
Đeni Racetin, Slatine
Tea Samardžić, Koprivnica
Ivan Klapirić, Mokošica
Dubravko Sudaš, Zagreb
Branko Racetin, Slatine
Helena Vidović, Varaždin
Marijana Banović, Velika Gorica
Dragica Matak, Bjelovar