Sort results by
Sort results by

Pravila nagradnog natječaja “NESCAFÉ nagrađuje najoriginalnije pismo Djedu Božićnjaku”

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“NESCAFÉ NAGRAĐUJE NAJORIGINALNIJE PISMO DJEDU BOŽIĆNJAKU”


Članak 1

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Nescafé nagrađuje najoriginalnije pismo Djedu Božićnjaku” (dalje: Natječaj) je Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator). Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda NESCAFÉ. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na www.nestle.hr stranici. 

Članak 2

Nagradni natječaj traje od 01.12.2021. godine u 10:00 sati do 01.01.2022. godine u 02:00 sati, a odvija se na NESCAFÉ kutku na „Božićnom HEPeningu u Katranu“, Radnička cesta 27, 10000 Zagreb.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima. 

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik mora napisati pismo Djedu Mrazu te ga ubaciti ga u poštanski sandučić postavljen u Nescafé kutku na „Božićnom HEPeningu u Katranu“, Radnička cesta 27, 10000 Zagreb. Sudionik koji se ne postupi u skladu sa pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

Članak 5 

Tročlani žiri u sastavu: Nataša Karlaš, Laura Grlić, Sara Karača će po završetku natječaja odabrati dobitnika s najkreativnijim pismom Djedu Božićnjaku prijavljenim tijekom trajanja nagradnog natječaja kako je navedeno ovim Pravilima. Ime dobitnika bit će objavljeno u roku od tri (3) radna dana nakon završetka nagradnog natječaja i to na www.nestle.hr stranici. Dobitnik osvaja godišnju zalihu NESCAFÉ kave koja uključuje:
 
•    1x NESCAFÉ 3in1 Classic, kutija s 28 pojedinačnih vrećica kave od 16,5g;
•    1x NESCAFÉ 3in1 Strong, kutija s 28 pojedinačnih vrećica kave od 17g;
•    1x NESCAFÉ 2in1, kutija s 28 pojedinačnih vrećica kave od 8g;
•    1x NESCAFÉ 3in1 Dark Choco, kutija s 28 pojedinačnih vrećica kave od 16g;
•    1x NESCAFÉ GOLD Cappuccino Original, kutija s 8 pojedinačnih vrećica kave od 14g;
•    1x NESCAFÉ GOLD Cappuccino Vanilla, kutija s 8 pojedinačnih vrećica kave od 14g;
•    1x NESCAFÉ GOLD Cappuccino Double Choca Mocha, kutija s 8 pojedinačnih vrećica kave od 14g;
•    1x NESCAFÉ GOLD Cappuccino Irish Latte, kutija s 8 pojedinačnih vrećica kave od 14g;
•    1x NESCAFÉ Black Roast, staklenka 200g;
•    2x NESCAFÉ Gold, staklenka 200g;
•    2x NESCAFÉ Classic, limenka 200g;
•    1x NESCAFÉ Crema, staklenka 200g;
•    1x NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso, kutija sa 16 kapsula;
•    1x NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macchiato, kutija sa 16 kapsula

Organizator će kontaktirati dobitnika o dobitku nagrade telefonskim putem. Dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 6 

Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

Članak 7

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako: 

•    Sudionik prekrši Pravila;
•    Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
•    Prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom;
•    Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi; 

Članak 8
 

Podnošenjem prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati Ime i prezime, Adresu stanovanja, e-mail adresu, broj mobitela/telefona. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumjeva i zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka sukladno s važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja. 
Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 7 Pravila. Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na www.nestle.hr stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici www.nestle.hr 

 

DOBITNIK NAGRADNOG NATJEČAJA
“NESCAFÉ NAGRAĐUJE NAJORIGINALNIJE PISMO DJEDU BOŽIĆNJAKU”
Trajanje: 1.12.2021. – 1.1.2022.

Petra Paulik, Sesvete