Ruralni razvoj

ruralni razvoj
Više od jedne trećine ukupne svjetske populacije zaposlena je u poljoprivrednom sektoru, dok tri četvrtine siromašne populacije naseljava ruralna područja. Nestlé na nabavku sirovina godišnje troši oko 20.4 milijardi švicarskih franaka i direktno surađuje s oko 540.000 farmera u cilju povećanja njihove produktivnosti, zaštite životne sredine i suzbijanja siromaštva.

Oko 3,4 milijuna ljudi koji žive u zemljama u razvoju zarađuje za život preko našeg lanca snabdijevanja, tako da vršimo dugoročan pozitivan utjecaj na ekonomski razvoj i razvoj životne sredine i životnog standarda, što se ogleda u povećanju poljoprivredne i ekonomske produktivnosti cijelog područja ili regije.
Jedan od izazova s kojim se susrećemo je pitanje snabdijevanja na način da se minimalizira utjecaj na klimatske promijene te dugoročna društvena pitanja, kao što je angažman na polju suzbijanja izrabljivanja djece u ruralnom sektoru.

Naši ciljevi

Dobrobit zajednica iz kojih nabavljamo naše sirovine i lokalnu radnu snagu je od vitalnog značaja za naš poslovni uspjeh. Tvrtka Nestlé svjesno je odabrala najvažnija područja u kojima se preklapaju interesi dioničara i zajednice te stvaranja vrijednosti koja ima koristi i za jedne i za druge. Kompanija stoga ulaže sredstava, u smislu talenta i u smislu kapitala, u ona područja koja imaju najveći potencijal za stvaranje zajedničke vrijednosti, te traži suradnju s relevantnim stranama u zajednici.
Kroz ruralni razvoj, osiguravanje lokalne zaposlenosti, ohrabrivanja prakse održive proizvodnje, kupovinu direktno od malih dobavljača i posrednika, mi ne samo da nastojimo zaštititi opskrbu i kvalitetu naših sirovina, već težimo dugoročnom pozitivnom utjecaju na lokalnu ekonomiju i standard života ljudi u ruralnim zajednicama.

Naše aktivnosti

Tijekom 2009. godine, pružili smo pomoć direktnim dobavljačima kroz tehničku suradnju, prijenos znanja te mikro zajmove, u ukupnom iznosu od 30 milijuna švicarskih franaka i osigurali odgovorno i održivo poslovanje dobavljača kroz Nestlé. Naš princip u razvoju ruralnih zajednica je proizvodnja u zemljama iz kojih nabavljamo sredstva. Danas se oko polovice (456) naših jedinica za proizvodnju nalazi u zemljama u razvoju, prije svega u ruralnim područjima, u kojima direktno zapošljavamo preko 200.000 ljudi. Također, aktivno sudjelujemo u promicanju najbolje prakse za interesne grupe.

Naš nastup

Nestlé je tijekom godine unaprijedio pristup razvoju dobavljača i edukaciji poljoprivrednika kroz Nestlé Inicijativa za održivu poljoprivredu (SAIN).
Nestlé Inicijativa za održivu poljoprivredu (Sustainable Agriculture Initiative Nestlé, SAIN) regulira naš angažman u poljoprivrednim sistemima u smislu pružanja podrške poljoprivrednim aktivnostima, ruralnom razvoju te procesima i aktivnostima nabavke, koji su dugoročno održivi.
Dajemo podršku industriji kakaa kroz takozvani “Kakao plan”, osiguravajući 460 milijuna švicarskih franaka za sadnice kave i kakaa te smo razvili našu politiku o palminom ulju.  

Stvaranje zajedničke vrijednosti ukratko:

• Vrijednost za Nestlé:
Sigurnija nabava kvalitetnijih sirovina; niži troškovi nabave; preferencija potrošača; profitabilan rast.

• Vrijednost za društvo: Savjeti i tehnička pomoć; veći prinosi; bolja kvaliteta sadnica; smanjeno korištenje resursa; povećanje prihoda; veća zaposlenost i privredni razvoj; svjesnost potrošača o kvaliteti i sigurnosti naših proizvoda, s praksom održive proizvodnje.