Sort results by
Sort results by

Kako upravljate utjecajem koji flaširana voda ima na okoliš?

plastične boce


Nestlé upravlja utjecajem koji flaširana voda ima na okoliš tako što osigurava da se sva voda prirodno obavlja. Kako bi umanjila svoj utjecaj na okoliš, kompanija Nestlé ulaže u nove tehnologije za svoje pogone za punjenje vode.

Na primjer, Nestlé postrojenje u Buxtonu, UK, koristi 100% obnovljivu energiju, a pogon u švicarskom Henniezu koristi postrojenje poljoprivrednog bioplina kako bi zadovoljilo svoje potrebe za električnom energijom.

Briga za vodu sastavni je dio Nestlé ambicije za postizanjem nultog učinka na okoliš u svom poslovanju. Kompanija Nestlé kontinuirano istražuje nove načine za smanjenje upotrebe i, gdje je to moguće, ponovnu upotrebu vode te nastoji osigurati slobodno dostupnu vodu za ljude koji žive blizu Nestlé pogona za vodu.