Sort by
Sort by

Deforestacija i krčenje šuma: što Nestlé poduzima?

Deforestacija

 

Deforestacija predstavlja opasnu praksu čije posljedice imaju dugotrajne učinke na naš planet. Uništavanjem, odnosno krčenjem šuma dolazi do gubitka staništa biljnih i životinjskih vrsta te ugroženosti biološke raznolikosti i ravnoteže ekosustava.

Deforestacija i krčenje šuma

Povećana potražnja za drvom, masovna proizvodnja papira i industrijska eksploatacija šuma dovode do nekontrolirane sječe, koja premašuje prirodnu obnovu šuma. Posljedica toga je gubitak šumskih površina, što ima negativan utjecaj na kvalitetu zraka, vode i tla. Gubitak šuma smanjuje kapacitet apsorpcije ugljičnog dioksida te povećava rizik od poplava, erozije tla i gubitka plodnosti tla. Šume su ključne za očuvanje vodnih resursa, regulaciju klime i održavanje ravnoteže ekosustava.

Zato je važno svjesno djelovati u svrhu očuvanja šumskih površina. To uključuje promicanje održive šumske eksploatacije, poštivanje zakonskih regulativa, poticanje obnovljivih izvora drva i podršku lokalnim zajednicama koje žive u šumskim područjima. Ključno je poticati svijest o važnosti šuma i njihovom očuvanju. Edukacija o posljedicama deforestacije, poticanje recikliranja i smanjenje potrošnje papira te podrška organizacijama koje se bave zaštitom šuma doprinose globalnom naporu u suzbijanju deforestacije.

Deforestacija - krčenje šuma

Zaštita šuma

Zaštita šuma je od vitalne važnosti za opstanak našeg planeta. Krčenje šuma ima dugotrajne negativne posljedice na prirodu, ekosustave i ljude. Promicanje održivih praksi, zaustavljanje prekomjerne sječe šuma i ulaganje u obnovu i zaštitu šuma ključni su koraci prema očuvanju okoliša i stvaranju održive budućnosti.

Nestlé, vodeća svjetska kompanija u prehrambenom sektoru, ima važnu ulogu u zaštiti okoliša kroz svoje poslovanje, stoga je 2010. sklopila obvezu sprječavanja deforestacije šuma (pdf, 28Kb), koja navodi da Nestlé proizvodi neće biti povezani s deforestacijom. Ova obveza obuhvaća sve sirovine koje se koriste za proizvodnju proizvoda i ambalaža.

Nestlé ima trajno partnerstvo s globalnom neprofitnom organizacijom zakladom Earthworm kako bi se osiguralo odgovorno nabavljanje palminog ulja, celuloze i papira.

U partnerstvu s nevladinom organizacijom Conservation International, Nestlé je 2013. razvio smjernice za praćenje i ilustriranje područja s najvećim rizikom od deforestacije.

Na tom tragu, Nestlé se 2014. pridružio brojnim tvrtkama u podržavanju Global Forest Watch (GFW), transparentne internetske kartografske aplikacije koja pruža podatke o tome što se događa u šumama diljem svijeta.

Od 2018. Nestlé koristi Starling, satelitsku uslugu koji su razvili Airbus i zaklada Earthworm, za praćenje 100 % vlastitih globalnih lanaca opskrbe palminim uljem.

U ožujku 2019. pokrenut je početni Akcijski plan (pdf, 580Kb) u okviru inicijative za kakao i šume, kako bi se zaustavila deforestacija šuma i potaknula obnova. Taj plan uključuje niz obveza i aktivnosti za potporu zaštiti i obnovi šuma, održivoj proizvodnji kakaa, angažmanu zajednice i socijalnoj uključenosti.