Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kava

KORISNI SAVJETI

i ono što niste znali o kavi...

 • Kada kupujete parfem, ponesite sa sobom kavu i pomirišite ju nakon svakog probavanja parfema kako bi neutralizirali mirise u vašem nosu!
 • Ako talog kave raspršite oko vrtnih biljaka, puževi ih neće žvakati!
 • Mješavina taloga kave i šećera, kada ju dodate u lončanicu i redovito zalijevate, će oživiti kućne biljke koje su požutile.
 • U prosincu 2001. Brazil je proizveo mirisnu poštansku marku kako bi promovirali svoju kavu – miris traje od 3 do 5 godina.
 • Revolucije su se planirale u kafićima, i to Francuska i Američka revolucija.
 • Drvo kave živi oko 50 do 70 godina.
 • Postoji oko 9000 različitih okusa Arabica kave.
 • Prženjem kava poveća masu za 18.60%.
 • Sva kava za tržišta se uzgaja unutar 1600 km udaljenosti od ekvatora.
 • Potrebno je oko 35-45 zrna kave za jedan espresso.
 • 63% ljudi pije kavu s mlijekom i šećerom; 40% pije crnu kavu.
 • 57% kave se popije za doručak, 34% između obroka i 13% u neko drugo vrijeme.
 • Johann Sebastian Bach skladao je svoju "Coffee Cantata" 1734. kao osjećaj empatije prema zapuštenim ženama čiji su muževi provodili znatno vrijeme u kavanama i kao odgovor na pokušaj Fredericka Velikog da zabrani kavu u Njemačkoj.
 • Prosječna šalica kave sadrži oko 150 miligrama kofeina.
 • Redoviti komzumenti kave rjeđe obolijevaju od astme.
 • Kava Robusta ima duplo više kofeina od kave Arabica.
 • Kava bi bila skuplja od vina da se oporezuje na isti način.
 • Espresso kava sadrži 2,5% masnoća, filter kava sadrži 0,6%.

KAVA JE...

 • Drugi najkorišteniji proizvod na svijetu, nakon nafte.
 • Zemljama koje ju proizvode zarađuje 30 milijardi € godišnje.
 • Znači život za više od 100 milijuna ljudi.
 • Dnevno se popije 1400 milijuna šalica kave.
 • Drugi najpopularniji napitak na svijetu, nakon vode.

KOJE JE PORIJEKLO RIJEČI „KAVA“?

Kaffa? Pokrajina u Etiopiji gdje je prvi put otkrivena.
Kaaba? Sveta zgrada u Meki.
Kavus Kai? Perzijski kralj koji je prkosio gravitaciji i lebdio nakon ispijanja kave.
Kahwe? Na turskom jeziku znači pržen.
Cohuet? Na arapskom znači snagu ili energiju.

...IZ RJEČNIKA

Vladimir Anić: Rječnik hrvatskoga jezika, drugo dopunjeno izdanje, Zagreb, Novi Liber, 1994

kâva ž. [tal.] reg. Kamenolom
kàv/a ž. [orij.] općejez. Term. 1. grmolika biljka Coffea arabica koja daje zrnat plod; kahva reg. Razg. Ekspr., usp. Kafa 2. napitak priređen od pržena ploda kave ili mješavine koje imaju sličan okus, miris i djelovanje [pozvati na ~u, doći na ~u]
Δ bijela ~a kava ili mješavina ječma i sl. S mlijekom kao dio obroka (ob. Doručka); crna ~a osvježavajući napitak koji se pije radi kofeina; kratka (duža) ~a manja (veća) količina vode u šalici kave standardne veličine

Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi, tuđice i posuđenice, Nakladni zavod MH, Zagreb 1988.

Kàva 2. mn. Kávā tur. (kahve; isp. Kafa) sjemenka drveta iz porodice broćeva; služi kao piće za osvježavanje; prid. kavénī – koji se tiče kave: kàvenast – koji je boje kao kava; umnaj. kàvica, 2. mn. Kavīcā (sve pored kafa itd.)

Kafa – pokrajina u jugozapadnoj Etiopiji, pradomovina kave.