Sort results by
Sort results by

Osvoji za zajedničke trenutke uz NESCAFÉ 3in1!

nescafe konzum nagradna igra
Sudionik je dužan čuvati fiskalni račun kao dokaz o kupnji te provjeru broja fiskalnog računa prilikom dodjele nagrade.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/365
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 30. kolovoza 2022.

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvoji za zajedničke trenutke uz NESCAFÉ 3in1!“

 

Članak 1. Priređivač

Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.

Članak 2. Svrha

Svrha nagradne igre je promidžba Nestlé proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra započinje 05. rujna 2022. godine i traje do 02. listopada 2022. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru.

Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana brendova: NESCAFÉ 3in1 (prutići i vrećice), NESCAFÉ 2in1 (prutići i vrećice), NESCAFÉ Cappuccino Rich & Foamy, NESCAFÉ Latte Milky & Foamy i NESCAFÉ Mocha Chocolatey & Foamy te hladnih napitaka u limenkama: NESCAFÉ Latte, NESCAFÉ Cappuccino, NESCAFÉ Americano, NESCAFÉ Vanilla Latte.

Članak 5. Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji NESCAFÉ proizvod (jedan ili više) koji je uključen u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4., u bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre u minimalnoj vrijednosti 10,00 kn / 1,33 € i to na način da je kupnja u iznosu najmanje 10,00 kn / 1,33 € vidljiva na istom računu i prijaviti se na jedan od načina:

 1. Poslati SMS sa sljedećim podacima:

  NESCAFE, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na broj 60777., npr. (NESCAFE, 36926/3200/62, Iva Ivančić, Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010, Zagreb). Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn / 0,32 € (PDV uključen).

  Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenog preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.
   

 2. Ispuniti Internet obrazac na www.nestle.hr upisivanjem broja računa, imena i prezimena, adrese stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) te kontakt broja mobitela ili telefona.

Sudionik prijavom na jedan od gornjih načina (slanjem SMS-a ili ispunjavanjem Internet obrasca) ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati kako je navedeno u članku 7. ovih Pravila.

Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, takva prijava putem SMS-a ili web obrasca bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.693,52 kn / 4.074,00 € (PDV uključen).

Nagradni fond uključuje:

 1. Glavna nagrada: 1 x Aircash Mastercard potrošačka kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 25.000,00 kn / 3.318,29 €.
 2. Tjedne nagrade:
  • 4 x jedna (1) Fujifilm Instax 11 mini polaroid kamera u vrijednosti 683,67 kn / 90,74 €, ukupno 2.734,68 kn / 362,98 €, PDV uključen)
  • 4 x jedna (1) JBL Tune 600NC pale pink bežične slušalice, vrijednosti 739,71 kn / 62,13 €, ukupno 2.958,84 kn / 392,73 €, PDV uključen)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade osim AIRCASH potrošačka kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 25.000,00 kn / 3.318,29 € uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Nagradno izvlačenje

Izvlačenja nagrada održat će se kroz četiri tjedna ciklusa nagradnih izvlačenja - u svakom tjednom nagradnom izvlačenju izvući će se dobitnici ovim redoslijedom: po jedan dobitnik Fujifilm Instax 11 mini polaroid kamere te zatim po jedan dobitnik JBL Tune 700 BT bežičnih slušalica. Izvlačenje glavne nagrade održati će se tokom zadnjeg tjednog nagradnog izvlačenja.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu tjednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena. Sve osobe prijavljene putem SMS poruke ili web obrasca tijekom čitavog trajanja nagradne igre od 05. rujna 2022. do 02. listopada 2022. mogu osvojiti glavnu nagradu – Aircash Mastercard potrošačku karticu, uključujući i dobitnike tjednih nagrada.

Izvlačenje tjednih nagrada održat će se:

 1. nagradno izvlačenje – 14. rujna 2022.
  za sve prijave pristigle u razdoblju od 05. rujna do 11. rujna 2022.
 2. nagradno izvlačenje – 21. rujna 2022.
  za sve prijave pristigle u razdoblju od 12. rujna do 18. rujna 2022.
 3. nagradno izvlačenje – 28. rujna 2022.
  za sve prijave pristigle u razdoblju od 19. rujna do 25. rujna 2022.
 4. nagradno izvlačenje – 05. listopada 2022.
  za sve prijave pristigle u razdoblju od 26. rujna do 02. listopada 2022.

Prvo će se izvući 1 dobitnik Fujifilm Instax 11 mini polaroid kamere, a zatim 1 dobitnik JBL Tune 700 BT bežičnih slušalice.

Izvlačenje glavne nagrade - Aircash Mastercard potrošačka kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 25.000,00 kn / 3.318,29 € održat će se 05. listopada 2022. nakon izvlačenja tjednih nagrada.

Svih 9 nagrada će biti izvučeno i podijeljeno pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvod uključen u nagradnu igru u minimalnoj vrijednosti 10,00 kn u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdao Konzum trgovački lanac te poslala valjanu SMS prijavu ili prijavu putem internet obrasca u predviđenom periodu.

Javno izvlačenje dobitnika nagrada odvija se prema gore navedenom rasporedu u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

O izvlačenju će biti sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti imena dobitnika na internet adresi www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od zadnjeg nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci ili prijavi putem internet obrasca. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje sudjelovanjem u nagradnoj igri.

Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o primitku i preuzimanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće pisana obavijest će biti poslana dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja.
Priređivač će poslati nagrade dobitnicima na kućnu adresu poštom ili kurirskom dostavom. Glavna nagrada će se osobno uručiti Dobitniku glavne nagrade.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja nekog od Nestlé proizvoda koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri iz trgovina Konzum na području Republike Hrvatske. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci ili prijavi putem internet obrasca dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.

Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 9. Obrada osobnih podataka

Sudionik u nagradnoj igri sudjelovanjem odnosno slanjem SMS poruke potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka te daje privolu za isto. Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od Sudionika prikupljati Ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, broj telefona. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste. Priređivač će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: kopija osobne iskaznice s vidljivim brojem osobne iskaznice te njenim datumom i mjestom izdavanja, OIB, datum rođenja kako bi osvojenu nagradu mogao uručiti dobitniku. Osobni podaci sudionika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima, a najduže 6 godina. Priređivač će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osobne podatke sudionika i dobitnika u ime Priređivača će obrađivati Agencija (New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Osobni podaci sudionika nagradne igre neće se prosljeđivati trećim osobama, izuzev za potrebe dostave nagrade pružatelju poštanske usluge, Ministarstvu financija RH, Agenciji koja će u ime Priređivača vršiti slanje nagrada dobitnicima te tvrtki Aircash d.o.o. u svrhu izdavanja nagradne kartice.
Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Priređivač može osobne podatke Sudionika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Sudionik slanjem prijave na nagradnu igru obaviješten o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka u skladu sa važećim propisima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u Nagradnoj igri. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiti će se u skladu sa odredbom člana 8 Pravila.

Članak 10. Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune SMS poruke i prijave putem internet obrasca nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

Članak 11. Objava

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13. Valjanost pravila

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre i isporuke nagrada dobitnicima.

 

Priređivač:

Laurentiu-Florin Dimitriu, član uprave
Nestlé Adriatic d.o.o.

1. Krug
Fujifilm Instax 11 mini polaroid kamera vrijednosti 683,67 kn / 90,74 €
Kristina Grgić

JBL Tune 600NC pale pink bežične slušalice vrijednosti 739,71 kn / 62,13 €
Tomislav Matijević

2. Krug
Fujifilm Instax 11 mini polaroid kamera vrijednosti 683,67 kn / 90,74 €
Tomislav Petrinjak

JBL Tune 600NC pale pink bežične slušalice vrijednosti 739,71 kn / 62,13 €
Ana Ostojić