Sort by
Sort by

Nagradna igra „Uživaj uz NESCAFÉ & osvoji nagrade!“ za trgovački lanac Konzum

Nagradna igra „Uživaj uz NESCAFÉ & osvoji nagrade!“

KLASA: UP/I-460-02/22-01/462
URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća

Članak 1. Priređivač

Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.

Članak 2. Svrha

Svrha nagradne igre je promidžba NESCAFÉ  proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra započinje 07. studenog 2022. godine u 00:00 sati i traje do 04. prosinca 2022. godine 23:59 sati (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru.

Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana robnih marki NESCAFÉ (NESCAFÉ Classic, NESCAFÉ Crema, NESCAFÉ 3in1, NESCAFÉ 2in1, NESCAFÉ Gold, NESCAFÉ Gold Cappuccino, NESCAFÉ Cappuccino, NESCAFÉ Gold Espresso, NESCAFÉ Gold Crema, NESCAFÉ Ready to drink, NESCAFÉ Dolce Gusto).
Radi izbjegavanja sumnje, Starbucks brend odnosno proizvodi označeni Starbucks robnim žigom ne sudjeluju u ovoj nagradnoj igri.

Članak 5. Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji od proizvoda koji su uključeni u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4. (jedan ili više) u minimalnoj vrijednosti od 10,00 kn / 1,33 € (PDV  uključen) vidljivoj na istom računu, , u bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre te se prijaviti na jedan od načina:

1. Poslati SMS sa sljedećim podacima:

NESCAFE, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60777. npr. (NESCAFE, 36926/3200/62, Iva Ivančić, Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010, Zagreb).

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn / 0,32 € (PDV uključen).

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

2. Ispuniti Internet obrazac na www.nestle.hr upisivanjem broja računa, imena i prezimena, adrese stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) te kontakt broja mobitela ili telefona

Sudionik prijavom na jedan od gornjih načina ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati kako je navedeno  u članku 7. ovih Pravila.

Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 84.745,50 kn / 11.248,41 € (PDV uključen).

Nagradni fond uključuje:

  1. Glavna nagrada: 1 x PREMIUM VISA GOLD kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 50.000,00 kn / 6.628,66 €. Kartica će biti iskoristiva u roku od tri godine od izdavanja
  2. Ostale nagrade:
  • 5 x Dyson V12 Slim Absolute štapni usisavač, vrijednosti 4.949,100 kn / 656,90€, ukupno 24.745,50 kn / 3.284,51 € (PDV uključen).
  • 10 x Konzum poklon kartica u vrijednosti 1.000,00 kn / 132,73 €, ukupno 10.000,00 kn / 1.327,32 €  (PDV uključen).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade osim PREMIUM VISA GOLD kartice uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Nagradno izvlačenje

Izvlačenje dobitnika nagrade će se održati 05. prosinca 2022. za sve SMS poruke i prijave putem web obrasca pristigle tijekom čitavog trajanja nagradne igre od 07. studenog do 04. prosinca 2022. godine (uključivo). Prvo će se izvući 1 dobitnik nagrade PREMIUM VISA GOLD potrošačke kartice sa 50.000,00 kn / 6.628,66 €., zatim 5 dobitnika Dyson V12 Slim Absolute štapnih usisavača, a nakon toga 10 dobitnika jedne Konzum poklon kartice u vrijednosti od 1.000,00 kn / 132,73 €.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena.

Svih 16 nagrada će biti izvučeno i podijeljeno pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvod uključen u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdao Konzum trgovački lanac te poslala valjanu SMS prijavu ili prijavu putem internet obrasca u predviđenom periodu.

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača. Izvlačenju dobitnika nagrade prisustvovat će javni bilježnik.

O izvlačenju bit će sastavljen zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade.

Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti imena dobitnika na internet adresi www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci ili prijavi putem internet obrasca. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje sudjelovanjem u nagradnoj igri.

Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o primitku i preuzimanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće pisana obavijest će biti poslana dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja.

Priređivač će poslati nagrade dobitnicima na kućnu adresu poštom ili kurirskom dostavom.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja nekog od Nestlé proizvoda koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri iz trgovina Konzum na području Republike Hrvatske. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci ili prijavi putem internet obrasca dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.

Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.  
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 9. Obrada osobnih podataka

Sudionik prijavom na nagradnu igru odnosno slanjem SMS poruke potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u Nagradnoj igri od Sudionika prikupljati Ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, broj telefona, a u svrhu izdavanja glavne nagrade dobitnik će Priređivaču dati još i podatke: OIB, datum rođenja, broj osobne iskaznice te njen datum i mjesto izdavanja. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste. Priređivač će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: kopija osobne iskaznice odnosno podaci na istoj, OIB, kako bi osvojenu nagradu mogao uručiti dobitniku. Osobni podaci sudionika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima. Priređivač će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osobne podatke sudionika i dobitnika u ime Priređivača će obrađivati Agencija (New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Priređivač može osobne podatke Sudionika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Sudionik slanjem prijave na nagradnu igru obaviješten o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u Nagradnoj igri. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiti će se u skladu s odredbom člana 8 Pravila.

Članak 10. Pogrešne i neregularne SMS poruke

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine  navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

Članak 11. Objava

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. 

Članak 13. Valjanost pravila

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

 

Priređivač:

Laurentiu-Florin Dimitriu
Član uprave
Nestlé Adriatic d.o.o.

Nagrada: PREMIUM VISA GOLD kartica
Željka Majerović, Zagreb

Nagrada: Dyson V12 Slim Absolute štapni usisavač
Dušanka Novak , Strahoninec
Daliborka Poznanović, Dubrovnik
Matilda Čirjak, Vrana
Krešimir Mirosavljević, Podvinje
Tomislav Petrinjak, Ivanec

Nagrada: Konzum poklon kartica
Dijana Popović, Jastrebarsko
Darko Bandić, Osijek
Nina Blažanin, Zagreb
Nina Dener, Osijek
Sanela Knežević, Virovitica
Ljiljana Vekić Križević, Zagreb
Marijana Dvorski, Bistra
Marija Batinović, Kula Norinska
Danijela Matušenski, Vukovar
Dubravka Klečina, Viškovo