Sort by
Sort by

Biraj Zeleno - ekologija

birajzeleno hr

Ekološki problemi važna su tema rasprave u kontekstu svijeta u kojem živimo. Zagađenja zraka, vode i tla postaju sve ozbiljniji izazovi. Industrijske aktivnosti, transportna sredstva i konzumerizam pridonose negativnom utjecaju čovjeka na okoliš. Gubitak bioraznolikosti predstavlja veliku prijetnju, a klimatske promjene postaju sve vidljivije i opasnije. Ekološka kriza s kojom se suočavamo zahtijeva hitno djelovanje u svrhu očuvanja planeta i osiguravanja održive budućnosti.

Jedan od istaknutih problema s kojima se suočava moderno društvo je velika količina proizvedenog otpada. Dio tog otpada proizlazi iz procesa proizvodnje, pakiranja i transporta plastičnih boca za vodu, koje generiraju veliku količinu otpada i stakleničkih plinova. Reciklaža je stoga postala ključni pojam razgovora o smanjenu negativnog utjecaja na okoliš, a poboljšanje sustava i podizanje svijesti o važnosti recikliranja neizostavni koraci prema održivijem okruženju.

Sve ove teme upućuju na potrebu poduzimanja konkretnih mjera. Edukacija, promjena životnih navika i podrška održivim praksama mogu imati značajan utjecaj na smanjenje mogućnosti dolaska do ekološke krize. Zaštita okoliša i održiva praksa nisu samo odgovornost, već i prilika za stvaranje bolje budućnosti.

Najveći proizvođač hrane na svijetu, kompanija Nestlé, svjestan svog utjecaja ulaže velike napore u smjeru zaštite okoliša. Jedan od glavnih ciljeva kompanije jest do 2025. ostvariti potpunu zamjenu plastike koja se teško reciklira ili se ne može reciklirati s materijalima koji se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. Nestlé aktivno radi i na povlačenju plastičnih slamki iz svih svojih proizvoda.

Početkom 2019. Nestlé je predstavio širu viziju budućnosti bez otpada i najavio niz konkretnih mjera pomoću kojih tu viziju želi izvršiti u tri koraka: proizvodnjom i korištenjem novih alternativnih materijala, promicanjem budućnosti bez otpada te poticanjem novog ponašanja. U svrhu uspješnog provođenja spomenute transformacije, a s ciljem razvijanja održivih ambalažnih materijala, kompanija Nestlé prva je u povijesti prehrambene industrije koja je Institutu za ambalažu i pakiranje dozvolila uvid u svoje poslovanje. Nestlé kontinuirano istražuje i ulaže u inovacije, uključujući nove materijale bazirane na papiru te biorazgradive/kompostirajuće polimere, koji se također mogu i reciklirati. Nadalje, smanjenjem potrošnje vode, štetnih emisija plinova i zbrinjavanjem otpada kompaniji je u cilju postići nulti utjecaj na okoliš do 2030. , a do 2050. se obvezala na postizanje nulte neto stope emisije stakleničkih plinova. Time je preuzet najambiciozniji cilj Pariškog sporazuma - zadržavanje rasta globalne prosječne temperature ispod 1,5 stupnja Celzija.

Ovo su samo neki primjeri djelovanja kompanije Nestlé, koja aktivno radi na postizanju svih održivih ciljeva. Nestlé potiče svoje zaposlenike na sudjelovanje u akcijama čišćenja. Samo prošle godine tijekom obilježavanja Svjetskog dana oceana zaposlenici su u Hrvatskoj prikupili 500 kilograma otpada iz okoliša. Diljem svijeta više od 6000 zaposlenika prikupilo je 60 tona otpada. U uredima je zaustavljeno korištenje jednokratne plastične ambalaže te se aktivno potiče sortiranje i recikliranje otpada. Projektom Vrtim Zdravi Film, koji se već devet godina provodi u osnovnim školama diljem Hrvatske, sve se veći naglasak stavlja i na očuvanje prirode te educiranje djece kako tome pristupiti odgovorno. U ljeto 2020. Nestlé je pokretač i edukativne kampanje Biraj Zeleno, koja ima za cilj osvijestiti javnost o važnosti smanjenja količine upotrebe vode, mogućnosti višekratne upotrebe plastike te upravljanja otpadom, posebice hranom.

biraju svaku kap

U koje se inicijative Nestlé do sada uključio kako bi doprinijeli zaštiti okoliša i ostvarili sve zadane obveze i obećanja?

Nestlé, vodeća svjetska kompanija u prehrambenom sektoru, ima važnu ulogu u zaštiti okoliša kroz svoje poslovanje.

 • Od ožujka 2023. u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i drugim dionicima u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, ali i drugim sektorima, Nestlé će kao član Radne skupine doprinijeti u ostvarenju cilja od 30 % manje otpada od hrane u Hrvatskoj u sljedećih pet godina. Potpisnici dobrovoljnog sporazuma Zajedno protiv otpada od hrane nastojat će učinkovitije i održivije koristiti resurse kako bi se, uz suradnju i dijalog različitih dionika posredno utjecalo i na smanjenje siromaštva u Hrvatskoj.
 • U srpnju 2020. Nestlé se pridružio Europskom savezu za čisti cestovni prijevoz tereta. Ova koalicija okuplja nevladine organizacije, špeditere, kompanije za logistiku i proizvođačke kompanije, a njihov zajednički cilj je ubrzati dekarbonizaciju cestovnog prijevoza tereta u EU.
 • U svibnju 2020. Nestlé se priključio inicijativi više od 150 multinacionalnih kompanija za oporavak nacionalnih gospodarstava uz maksimalno poštivanje klimatoloških i ekoloških načela. Članice inicijative pozvale su vlade diljem svijeta da svoje napore u gospodarskom oporavku od pandemije COVID-19 usklade s najnovijim znanstvenim spoznajama u klimatologiji te da ubrzaju prijelaz sa sive na zelenu ekonomiju.
 • U ožujku 2020. Nestlé je potpisao Europski sporazum o plastici i potvrdio smanjivanje uporabe djevičanske plastike za jednu trećinu. Glavni cilj Europskog sporazuma o plastici, kojeg su osnovale Francuska i Nizozemska, je ubrzati prijelaz prema kružnom gospodarenju plastikom, koje će prekinuti isključivu ovisnost o djevičanskoj plastici dobivenoj iz neobnovljivih fosilnih goriva.
 • Nestlé Waters aktivno radi na povećanju udjela PET ambalaže koja se može reciklirati na 35 % do 2025. Kompanija se pridružila inicijativi NaturALL Bottle koja teži razvijanju 100 % bio PET ambalaže, a koja bi se koristila za poslovanje s vodom.
 • Kompanija je partner inicijative Project STOP za uklanjanje plastičnog otpada iz oceana, a svih 4200 Nestlé proizvodnih pogona diljem svijeta u procesu su uklanjanja plastike za jednokratno korištenje, koja se ne može reciklirati.
 • Od lipnja 2019. Nestlé je član fondacije Ellen MacArthur, iznimno utjecajne međunarodne organizacije čiji je glavni cilj poticanje i razvijanje kružnog gospodarstva prema načelu osmišljavanja rješenja bez otpada i zagađenja, zadržavanja proizvoda i materijala u upotrebi i obnavljanja prirodnih sustava. U djelokrugu Fondacije je i inicijativa New plastic economy za oceane i mora bez plastike, kojoj se priključio i Nestlé.

Zašto je važno smanjiti količinu upotrebe vode i na koji način svatko od nas može pridonijeti?

Smanjivanje količine upotrebe vode važno je iz nekoliko razloga:

 1. Racionalizacija korištenja vode pomaže u očuvanju dostupnih izvora za sadašnje i buduće generacije
 2. Održavanje ravnoteže u vodnim ekosustavima ključno je za očuvanje bioraznolikosti i održivosti
 3. Smanjenje potrošnje vode reducira potrebu za novim energijskim resursima, što ima pozitivan utjecaj na ukupnu energetsku učinkovitost

Postoje različiti načini na koje možemo smanjiti upotrebu vode:

 1. Kontroliranjem potrošnje vode u kućanstvu
 2. Korištenjem sustava za navodnjavanje koji štede vodu (kap po kap sustav ili kišnica) te zalijevanjem biljki jutarnjim i večernjim satima, kako bi se smanjilo isparavanje
 3. Promoviranjem svijesti o pravilnoj potrošnji vode
 4. Korištenjem energetski i vodeno efikasnih uređaja

Nestlé kontinuirano radi na smanjenju količine potrošnje vode u proizvodnji te sanaciji vodnih područja. U tom su kontekstu četiri ključna područja djelovanja:

 1. Racionalizacija potrošnje vode u tvornicama
 2. Zaštita zajedničkih vodnih resursa u suradnji s lokalnim partnerima
 3. Uvođenje stalnih inovacija u poljoprivredi i nabavci resursa za proizvodnju
 4. Povećanje dostupnosti čiste vode u lokalnim zajednicama

Ovaj pristup temelji se na Savezu za upravljanje vodama (AWS) - platformi za brojne dionike čiji je suosnivač i partner Nestlé.

Treba li nas brinuti praksa flaširanja vode na prirodnim izvodima te flaširanje vode općenito?

Postoji određena zabrinutost zbog utjecaja flaširane vode na dostupnost vode za ljude i okoliš. Nestlé stoga kontinuirano prati potrošnju vode u proizvodnji i lancu distribucije kako bi kompanija bila sigurna da nema negativan utjecaj na lokalne slivove i vodonosnike te da se oni prirodno obnavljaju. Kao dokaz, Nestlé će do 2025. certificirati sve tvornice prema standardu Alliance for Water Stewardship.

Kompanija kontinuirano istražuje nove načine za smanjenje i, gdje je to moguće, ponovnu upotrebu vode te nastoji osigurati slobodno dostupnu vodu za ljude koji žive blizu Nestlé pogona. U brojnim slučajevima, Nestlé je upravo taj koji lokalnim zajednicama osigurava pristup pitkoj vodi i kanalizacijskom sustavu.

 • Nestlé Waters, vodeća svjetska tvrtka u pogledu prodaje vode u bocama, i dalje koristi svega 0,0009 % (manje od milijunskog dijela) ukupne konzumirane vode za piće na svijetu, dok Nestlé kao cjelina, uključujući proizvodnju hrane, koristi samo 0,005 %. Nestlé stoga nije važan čimbenik u raspravi o vodi o globalnoj razini na globalnoj razini.
 • Cijena vode u bocama dosegla je cijenu ostalih napitaka u boci i veća je od cijene vode iz slavine jer sadrži iste troškove koje snose drugi proizvođači pića u bocama: stvarni trošak vode, osiguranje kvalitete vode, pružanje sterilnih boca, osiguranja čiste boce, procesa i na kraju, svih logističkih troškova.
biraj visekratno

Na koji način zajedničkim snagama možemo postići smanjenje plastičnog otpada i zašto je on štetan za okoliš?

Smanjenje količine plastičnog otpada zadatak je koji zahtijeva zajedničke napore svih sektora društva, uključujući pojedince, industriju, vlade i organizacije. Plastični materijali razgrađuju se vrlo sporo, a neki oblici plastike mogu ostati u okolišu stotinama godina. Plastični otpad često završava u prirodi te narušava prirodne ekosustave i ugrožava životinje, biljke i njihova staništa, a mikroplastika iz plastičnog otpada raspada se na sitne čestice koje morski organizmi mogu progutati. Svi možemo pridonijeti smanjenju plastičnog otpada kroz svakodnevne aktivnosti poput recikliranja, poticanja industrije na održive prakse, edukacije te korištenja višestruko upotrebljivih materijala.

Predvodnik tržišnih trendova, kompanija Nestlé, svojim primjerom nameće praksu razvoja održivog poslovanja i smanjenja korištenja plastičnih materijala na sljedeće načine:

 • Obvezom da će 100 % pakiranja do 2025. biti od materijala koji će se moći ponovo iskoristiti ili reciklirati
 • Označavanjem pravilnog načina zbrinjavanja i recikliranja na ambalaži svojih proizvoda
 • Korištenjem partnerskih suradnji za razvoj boljih sustava za upravljanje ambalažnim otpadom, uključujući učinkovite postupke recikliranja
 • Inspirirajući svoje zaposlenike da pravilno recikliraju u svim uredima u kojima Nestlé posluje te motiviranjem da se uključe u lokalne akcije čišćenja okoliša od plastike
 • Djelujući na lokalnoj razini, pokretanjem edukativnih kampanja usmjerenih prema potrošačima te suradnjom s relevantnim dionicima po pitanju zaštite okoliša

Što je Greenpeace izvješće o plastici te koji je stav kompanije Nestlé prema posljednjem izdanju izvješća?

Greenpeace je međunarodna nevladina organizacija koja se bavi zaštitom okoliša te provodi razna istraživanja, s ciljem podizanja vijesti o štetnosti plastičnog otpada i promicanja rješenja za smanjenje upotrebe plastike.

 • Izvješće Greenpeacea ističe izazove s kojima se kao društvo susrećemo u rješavanju problema ambalaže i plastičnog otpada.
 • Nestlé radi na uklanjanju plastike koja se ne može reciklirati i bavi se alternativnim sustavima isporuke. Također surađuje s partnerima u vrijednosnom lancu i industrijskim udruženjima kako bi istražili različita rješenja za smanjenje potrošnje plastike, olakšali recikliranje i razvili nove pristupe uklanjanju plastičnog otpada.

Na koji način možemo doprinijeti smanjenju otpada i zašto je važno da svi djelujemo u svrhu ostvarenja ovog cilja?

Smanjenje otpada nije samo odgovornost vlada i industrije, već i svakog pojedinca. Svaki korak poduzet prema smanjenju otpada ima pozitivan učinak na okoliš i pridonosi stvaranju održivijeg svijeta.

Evo nekoliko načina na koje možemo svi zajedno doprinijeti smanjenju otpada:

 1. Umjesto jednokratnih proizvoda, možemo koristiti ponovno upotrebljive alternative
 2. Razvrstavanje i pravilno recikliranje pomaže u smanjenju količine otpada koji završava na deponijima
 3. Kompostiranjem ostataka hrane i biljnog materijala te ponovnim korištenjem u obliku gnojiva za vrt
 4. Umjesto bacanja, oštećene predmete možemo popraviti ili donirati

Postavljanjem zelenih ciljeva Nestlé kontinuirano unaprjeđuje i primjenjuje prakse održivog poslovanja:

 • Do 2030. kompanija ima cilj nultog utjecaja na okoliš što se postiže i pravilnim zbrinjavanjem otpada
 • Preko 400 Nestlé tvornica diljem svijeta radi na tome da postanu zero waste to landfill što znači su svi procesi u proizvodnji i procesi separacije otpada tako prilagođeni da se više ne stvara komunalni otpad. Taj su cilj već postigle tvornice u Surčinu (Srbija) i Sofiji (Bugarska)
 • Nastavlja se i rad kompanije prema postizanju ciljeva održivog razvoja koji je postavio UN 2016., a koji se odnosi na obvezu da će se do 2030. prepoloviti količina bačene hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini, uključujući i gubitke do kojih dolazi nakon berbe/žetve
 • U 2019. kompanija Nestlé identificirala je pet ključnih sirovina gdje su gubitci bili najznačajniji: palmino ulje, žitarice, mliječni proizvodi, voće i povrće. Koristeći tu informaciju, Nestlé je organizirao tzv. hot spotove bacanja hrane i gubitka te surađuje s farmerima na pronalasku adekvatnih rješenja, kako bi se što manje hrane i namirnica bacalo

Ima li Nestlé tvornicu u Hrvatskoj i kakav će ona imati utjecaj na okoliš?

Nestlé nema tvornicu u Hrvatskoj, dvije tvornice u Adriatic regiji su u Surčinu (Srbiji) i Sofiji (Bugarska). Obje su tvornice ostvarile cilj nultog utjecaja na životnu sredinu, što znači da nijedan gram otpada iz tvornice više neće završiti na deponijima, već će biti recikliran ili upotrjebljen u druge svrhe.

Koji su primjeri dobre prakse putem koje je tvornice mogu postići poslovanje s nultim utjecajem na okoliš, poput Nestlé tvornice u Surčinu?

Postizanje poslovanja s nultom stopom zagađenja za tvornice može biti izazovno, ali je moguće uz primjenu održivih praksi i tehnologija. Kompanija Nestlé u tvornici u Surčinu to je postigla kroz nekoliko primjenjivih praksi:

 1. Sav otpad se razdvaja – dio se reciklira, a za dio koji se ne može reciklirati pronalaze se adekvatna rješenja
 2. Biootpad koji proizlazi iz procesa proizvodnje majoneza ili juha partner Nestlé kompanije koristi za proizvodnju biogoriva
 3. Minimalna količina komunalnog otpada rješava se suradnjom s cementarama koje nemaju negativnu emisiju ugljikovog dioksida, tako da otpad ne završava na deponijima
 4. 4. Za reciklažu troslojne ambalaža za majonezu i brend Začin C pronađen je partner koji od materijala proizvodi eko panele za izolaciju, tako da je i taj otpad našao svoj drugi život kroz novi proizvod

Koji su problemi vezani uz zbrinjavanje i razvrstavanje otpada s kojim se tvornice susreću na lokalnoj razini?

Najveći izazov je nedovoljan broj kompanija koje se bave recikliranjem ili ponovnom upotrebom otpada. Uz to, treba spomenuti i nedovoljnu infrastrukturu za razvrstavanje otpada na mjestu nastajanja, što znači da potrošač trenutno nema mogućnosti potpunog razvrstavanja otpad iz domaćinstva. Rezultati po pitanju ekoloških unaprjeđenja redovito se uspoređuju diljem Nestlé jedinica u regiji. Prepreke postoje, a razlikuju se od zemlje do zemlje. Sve su to izazovi na koje Nestlé mora biti spreman i na kojima aktivno radi u suradnji s predstavnicima nadležnih institucija.

S kime u Hrvatskoj Nestlé surađuje po pitanju zaštite okoliša?

 • Nestlé surađuje s neprofitnom organizacijom ODRAZ – održivi razvoj zajednice, koja se bavi aktivnim doprinosom stvaranju društvenog, gospodarskog i političkog okruženja u skladu s potrebama održivog razvoja
 • Nestlé je i u fazi je pregovora suradnje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Na koji način je Nestlé prilagodio projekt namijenjen djeci Vrtim Zdravi film temi održivosti?

Stvaranje održivih navika od malih nogu od iznimne je važnosti jer te navike utječu na kvalitetu života djece, razvoj moralnih vrijednosti, obrazovanje, svijest i inspiraciju. Djeca trebaju biti uključena u održive prakse i biti aktivni sudionici u stvaranju održivijeg svijeta. Vođen tom mišlju Nestlé je u sklopu projekta Vrtim Zdravi Film pažnju posvetio edukaciji djece o smanjenju upotrebe vode i pravilnom zbrinjavanju otpada, posebice hrane, kako bi ih već naučili primjenjivati u svom svakodnevnom životu.

Što je kampanja #birajzeleno i zašto je ona nastala?

Generacija milenijalaca ima snažan utjecaj na stvaranje održivog načina života. Njihova svijest, društvena odgovornost, inovativnost i utjecaj na poslovne prakse doprinose pozitivnim promjenama prema održivijoj budućnosti.

Nestlé želi koristiti svoj utjecaj u kampanjama koje potiču mlađu generaciju, takozvane milenijalce, s ciljem podizanja svijesti o važnosti smanjenja upotrebe količine vode, recikliranja i ponovne upotrebe plastike te smanjenja otpada, posebice hrane.

Potporu kampanji #birajzeleno pružaju vrhunski stručnjaci iz područja zaštite okoliša iz neprofitne organizacije ODRAZ, Hanza Media kao glavni medijski partner te popularni influenceri na društvenim mrežama.

Osim ciljane javnosti, Nestlé potiče i vlastite zaposlenike da se uključe i svojim pozitivnim primjerom također sudjeluju u kampanji.

biraj bez otpada