Sort by
Sort by

Prehrana beba i male djece - preporuke

Kakve su navike beba i male djece kada je u pitanju njihova prehrana i aktivnosti
Preporuke za prehranu beba i male djece
Kada u svakodnevnom životu stalno žurite nekamo, nekako Vam promakne provjeriti  neke „važne  stvari.“ Kako znati ima li naša obitelj zdrave navike? Srećom, jedna nova publikacija bi mogla baciti malo svjetla na činjenicu kako se to odražava na bebe i malu djecu.

Časopis Američkog centra za kontrolu bolesti i sprječavanje kroničnih bolesti objavio je rezultate Studije o prehrani beba i male djece (Feeding Infants and Toddlers Study - FITS). FITS je najveća američka anketa o načinu hranjenja beba i male djece, prehrani i načinu života, s fokusom na djecu dobi od 0–4 godine. Studija se u jednom dijelu bavi pitanjem kako roditelji shvaćaju što su to zdrave navike kod djece.

Važno je kako roditelji gledaju na prehranu i aktivnost svoje djece. Njihovi pogledi odlučuju o načinu na koji obitelji nastoje ispuniti preporuke u vezi prehrane i fizičke aktivnosti. Ova studija proučava percepciju roditelja i ponašanje djece, imajući u vidu preporuke Projekta Američke akademije pedijatara (AAP) za zdrav i aktivan život obitelji- American Academy of Pediatrics (AAP) Healthy Active Living for Families, koji podržava Nestlé Institut za prehranu. Evo kako se roditelji u stvarnom životu nose s preporukama: 

Voće i povrće

Fruit & veg

Preporuka: poslužite voće i povrće 5 puta dnevno

Studijom je utvrđeno: većina roditelja misli da njihova djeca jedu dovoljno voća i povrća. U stvari, samo 30% predškolske djece je po preporuci jelo voće i povrće 5 puta dnevno. 

Vrijeme provedeno pred ekranom

Vrijeme provedeno pred ekranom

Preporuka: ograničite vrijeme provedeno pred ekranom na 2 sata dnevno za djecu stariju od  2 godine. Djeca dobi ispod 2 godine uopće ne bi trebala provoditi vrijeme pred ekranom. 

Studijom je utvrđeno: samo 2% male djece je ispunjavalo preporuku da uopće ne trebaju provoditi vrijeme pred ekranom, ali je 79% djece predškolske dobi ispunjavalo preporuku o ograničenju da ispred ekrana provode 2 sata ili manje dnevno. 

Tjelesna aktivnost

Tjelesna aktivnost

Preporuka: Nastojite da djeca provode bar 1 sat dnevno u tjelesnoj aktivnosti

Studijom je utvrđeno: oko 56% male djece i 71% djece predškolske dobi ispunjavalo je preporuku da u tjelesnim aktivnostima provode bar 1 sat dnevno. 

Zaslađeni napici

Zaslađeni napici

Preporuka: Ograničite konzumiranje zaslađenih napitaka

Studijom je utvrđeno: oko 56% male djece i 52% djece predškolske dobi  je ispunjavalo preporuku o ograničenju konzumacije zaslađenih napitaka. 

 

Na temelju ovih rezultata znamo da mala djeca i djeca predškolske dobi  ne ispunjavaju neke od preporuka u vezi sa prehranom i aktivnošću. Roditelje doista treba pohvaliti glede ispunjavanja preporuka kada je u pitanju tjelesna aktivnost i toga da točno uočavaju da prehrana njihove djece postaje sve nezdravija kako odrastaju. Međutim, postoji potreba za više edukacije o specifičnim vrstama ponašanja gdje se preporuke ne ispunjavaju. "Naši rezultati pokazuju da je roditeljima potrebno više edukacije i smjernica glede mnogih aspekata zdrave prehrane," izjavila je dr. Denise Deming, viša glavna znanstvenica u FITS SAD.

Roditeljima je potrebno više edukacije i smjernica glede mnogih aspekata zdrave prehrane Denise Deming, viša glavna znanstvenica u FITS SAD

FITS istraživanje popunjava važnu prazninu u informacijama. Ovo istraživanje podržava Gerberove  napore da bude vodeći u doprinosu prehrani beba, male djece i djece predškolske dobi. Na temelju prikupljenih podataka, Gerber osigurava hranjive proizvode na temelju znanstvenih dostignuća i koji ispunjavaju uvjete koji vrijede za zdravu hranu. Na terenu se trenutno radi nova FITS studija i prikupljaju podaci za više od 3000 beba i male djece. Novi podaci upotpunit će naša saznanja o mnogim aspektima prehrane i načinu života male djece. 

Za više informacija, pratite nas na Facebook-u.