Sort by
Sort by

Inovacija je u srcu kompanije Nestlé od njenih početaka. Neovisno radi li se o praktičnosti, zdravlju ili zadovoljstvu, Nestlé tim za istraživanje i razvoj stvara pouzdane proizvode, sustave i usluge.

Projekti na kojima radi Nestlé tim za istraživanje i razvoj sežu od razvoja ambalaže do dizajniranja hrane za pilote zrakoplova kojeg pokreće sunčeva energija - Solar Impulse. U suradnji s londonskim sveučilištem Imperial College, kompanija Nestlé ulaže napore i u proizvodnju kockica bujona, koje predstavljaju korak prema naprijed u rješavanju problema nedostatka željeza u prehrani.

S 23 centra i 4.800 znanstvenika, Nestlé mreža za istraživanje i razvoj najveća je u prehrambenoj industriji.

Potencijalni zaposlenici ovog sektora mogu se priključiti radu kompanije u sklopu sljedećih područja:

Nestlé centri za tehnologiju proizvoda:

Centri za tehnologiju proizvoda (PTC) pružaju stručnost u procesu tehničkog razvoja proizvoda, procesa proizvodnje i pakiranja. Svi centri usklađeni su s određenim kategorijama proizvoda te, kao takvi, funkcioniraju kao globalna čvorišta. Na primjer, PTC u Švicarskoj baza je stručnog znanja za kavu, pića, žitarice, mliječne i prehrambene proizvode.

Nestlé grupe za primjenu:

Povezane s pojedinim Nestlé tvornicama, grupe za primjenu brinu se o tome da proizvodi odražavaju lokalne ukuse te surađuju s PTC-ovima na testiranju znanstvenih primjena. Radnicima omogućavaju izloženost raznim kategorijama proizvoda - od njege kućnih ljubimaca do čokolade.

Interni centri za temeljna istraživanja:

Nestlé Institut zdravstvenih znanosti pretvara biomedicinska istraživanja u personaliziranu prehranu. Istraživački centar unutar instituta zaslužan je za nadogradnju postojećih proizvoda i inovacije. Jedinica za klinički razvoj osigurava medicinsku stručnost i upravlja kliničkim ispitivanjima za kompaniju Nestlé u cijelom svijetu.

Moj posao me izlaže novim tehnologijama i vještinama. Izgradnja znanja za Nestlé i istovremeno poboljšanje vlastitih tehničkih vještina za mene je situacija u kojoj svi dobivaju.

Joany photo
Joany