Mi smo kompanija nadahnuta ljudima. Naši ljudi, njihova snaga, talenti i energija naša su najvažnija prednost. Trenutno zapošljavamo oko 328.000 ljudi i prodajemo proizvode i usluge u 191 zemlji.

Kao funkcija koja privlači, razvija i angažira sve više izuzetnih talenata koji su nam potrebni za razvoj poslovanja, ljudski resursi nude mogućnosti u tri ključna područja. Možete nastaviti svoju karijeru u poslovnom partnerstvu s ljudskim resursima pomažući linijskim menadžerima da poboljšaju uspješnost poslovanja kroz ljude. Ako imate iskustvo u zapošljavanju, razvoju ili drugom specijaliziranom području ljudskih resursa, možete se pridružiti našem specijaliziranom timu. Ili se možete pridružiti našem centru za procjene, skupini koja se brine za zadovoljavanje osnovnih potreba naših zaposlenika tako da se oni mogu usredotočiti na ono u čemu su najbolji.

Preporučio bih Nestlé jer su ljudi ovdje doista na prvom mjestu. To nije samo izreka. Snažan je fokus na pojedinca. Osjećam da ljudi doista žele znati tko sam, što me pokreće i koja su moja mišljenja.

Sebastian photo
Sebastian