Naš tim za korporativne komunikacije igra važnu ulogu kao pokretačka snaga u srcu kompanije Nestlé. Usko surađuju s drugim funkcijama i odjelima kako bi približili poglede iz drugog kuta, konstruktivno propitkivali i pomogli oblikovati plan angažmana naše kompanije.

Tim za komunikacije pomaže nam u postizanju poslovnih ciljeva razvijanjem i provođenjem proaktivnih vanjskih i internih komunikacija i programa angažmana. Oni pružaju savjete, strategije i planiranje te se brinu da dosljedne i vjerodostojne poruke dođu do ključne interne i vanjske publike zahvaljujući vrhunskim komunikacijskim stručnjacima u cijeloj kompaniji.

Naše aktivnosti usmjerene su na široki spektar publike, uključujući medije, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, ključne stvaratelje javnog mišljenja, zaposlenike, potrošače i širu javnost.

Ovo su neka od područja u kojima možete produbiti svoju komunikacijsku stručnost – na lokalnoj ili međunarodnoj razini.

Odnosi s medijima: glas kompanije pred vanjskim svijetom; odgovoran za kontakt s internetskim, emitiranim i tiskanim medijima.

Odnosi s javnošću: pokrivanje odnosa kompanije Nestlé s vanjskim dionicima s ciljem osiguravanja razvoja politike koja odgovara na društvene promjene.

Korporativni sadržaj i digitalna komunikacija: upravljanje korporativnim web stranicama i kanalima društvenih mreža, svakodnevno dopiranje do milijuna potrošača, internetskim influencerima i dionicima. Interne komunikacije: fokus na angažman zaposlenika.

Korporativna industrija: zaduženi za koordinaciju i usklađivanje sudjelovanja kompanije Nestlé u vanjskim industrijskim i trgovinskim organizacijama u cilju jačanja naše pozicije i utjecaja na trenutne i buduće ciljeve industrije. Promicanje i doprinos dijalogu i suradnji unutar industrije oko razvoja i implementacije dobrovoljnih nekonkurentnih najboljih praksi i normi kako bi se kolektivno obogatila vrijednost za potrošače i kupce na svim tržištima. Morate imati veliki interes za trenutne događaje, poslovanje, digitalne i socijalne medije da biste uspjeli.