230.000 mladih u Europi imat će koristi od „Saveza za mlade” do kraja 2020. godine

230.000 mladih u Europi imat će koristi od „Saveza za mlade” do kraja 2020. godine