Sort results by
Sort results by

Zgrabi lavovske nagrade!

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Zgrabi lavovske nagrade!”

Članak 1

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Zgrabi lavovske nagrade!” (dalje: Natječaj) je Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator), uz pomoć Agencije WEBTISE d.o.o. Cara Dušana 62, Beograd, MB: 20900164 (dalje: Agencija). Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda LION. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na www.nestle.hr stranici. 

Članak 2
 
Nagradni natječaj traje od 05.04.2021. godine u 12 sati do 30.04.2021. godine u 12 sati, a odvija se putem www.instagram.com/lion_hrvatska stranice.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik je dužan prilikom prijave dati tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade, odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima. 

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Agencije te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, Sudionik na svom Instagram profilu putem objave na storyju mora podijeliti video koristeći LION ROAR Instagram filter, koji se može pronaći na službenom Instagram profilu Lion Hrvatska. Prilikom dijeljenja videa na Instagram profilu, potrebno je staviti oznaku #LionRoarHR i označiti @lion_hrvatska. Obavezno je korištenje LION ROAR filtera, a sam Sudionik bira na koji način će napraviti zanimljivi video. Instagram profil Sudionika mora biti otvoren za javnost (opcija privatni račun mora biti deaktivirana) da bi video bio vidljiv. Jedan Sudionik može biti nagrađen samo za jedan video. Nije dozvoljeno nagrađivanje iste osobe za više različitih videa objavljenih na jednom (istom) Instagram profilu.
Sudionik koji se ne registrira u skladu sa pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom Sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.
Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Instagrama.

Članak 5 

Cilj nagradnog natječaja jest nagrađivanje najkreativnijih Sudionika na Lion Hrvatska Instagram profilu po izboru tročlanog žirija u sljedećem sastavu: Tamara Ponjavić, Marija Selaković i Milan Banović (Webtise). Žiri na kraju svakog tjedna za vrijeme trajanja nagradnog natječaja odabire po jednog dobitnika s najkreativnijim tjednim story videom postavljenim na osobni Instagram profil (ukupno četiri tjedna dobitnika za vrijeme trajanja natječaja), pod oznakom #LionRoarHR i @Lion_Hrvatska, koji se odnose na nagradni natječaj te svakog dobitnika nagrađuje jednim MI pametnim satom. Po završetku ukupnog trajanja natječaja, najkreativniju prijavu u obliku story videa za vrijeme cijelog trajanja natječaja žiri će nagraditi jednim JBL bluetooth zvučnikom. 
Imena dobitnika bit će objavljena na lion_hrvatska stranici, u roku od tri (3) radna dana nakon završetka svakog pojedinog tjedna od ukupno 4 tjedna nagradnog natječaja. 
Dobitnici nagrada dužni su poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i mjesto stanovanja, broj telefona). Ako se dobitnici ne jave sami, Agencija će u ime Organizatora kontaktirati dobitnike putem privatne poruke u pretinac Instagram profila. Odgovarajući na tu poruku, dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik ne javi u navedenom roku, ili ne dostavi potrebne podatke ni na koji drugi način, gubi pravo na nagradu, a ona će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika, prestaju sve obveze Piređivača prema Sudioniku/dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati od strane Organizatora nagradu u većim količinama ili drugačiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugi proizvod ili uslugu. Jedan Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 6 
 
Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Organizatora i Agenciju neograničeno besplatno pravo iskorištavanja posatvljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

Članak 7

Organizator će pregledati sve poslate prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako: 

•    Sudionik prekrši Pravila;
•    Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
•    Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
•    prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
•    jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
•    Prijavljeni sadržaj nije autorsko delo Sudionika koji prijavljuje; 
•    Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
•    prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
•    Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi ili roditelju (skrbniku) ukoliko je maloljetan;
•    Sudionik ne pruži dokaz o potrebnim suglasnostima osoba osobito maloljetnika za korištenje njegovih osobnih podataka u roku od 24 sata na upit Organizatora;

Članak 8 

Prije prijave na nagradni natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i propisima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju prikupljati ime, prezime i korisničko ime Instagram profila. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe za vrijeme nagradnog natječaja isključivo se koriste u svrhu realizacije nagradnog natječaja. Agencija će u ime Organizatora prikupiti od dobitnika i dodatne podatke: adresu i mjesto stanovanja i broj telefona, da bi osvojenu nagradu bilo moguće isporučiti dobitniku. Osobni podaci Sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka nagradnog natječaja, nakon čega se trajno brišu. Organizator će korisničko ime Instagram profila dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti od organizatora prekid obrade njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] ili [email protected], prihvaćajući da takva odluka može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u nagradnom natječaju. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Osobne podatke sudionika u ime Organizatora obrađivat će agencija Webtise d.o.o., Cara Dušana 62, 11 000 Beograd, PIB: 107934841, MB 20900164, koja pomaže Organizatoru u realizaciji nagradnog natječaja, na temelju Ugovora koji je potpisan između Organizatora i agencije. Organizator će preuzeti sve potrebne organizacijske i tehničke korake s ciljem zaštite podataka Sudionika u skladu s važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka sukladno s važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja. 

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 7 Pravila.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.

Članak 9
 
Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na www.instagram.com/lion_hrvatska stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici www.nestle.hr.