Sort by
Sort by

„Osvoji cool ljetne nagrade“

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvoji cool ljetne nagrade“
za Konzum webshop

KLASA: UP/1-460-02/21-01/213
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 27. svibnja 2021.
 

Članak 1. Priređivač

Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je usmjerena na promociju prodaje njegovih proizvoda putem Konzum online trgovine (Konzum webshopa).

Članak 2. Svrha
 
Svrha nagradne igre je promidžba Nestlé proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u Konzum online trgovini.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra započinje 01. lipnja 2021. godine i traje do 30. lipnja 2021. godine (uključivo), a odnosi se isključivo na Konzum online trgovinu na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru. 

Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana robne marke NESCAFÉ, osim STARBUCKS by NESCAFÉ DOLCE GUSTO kapsula za kavu, koje su izričito isključene iz ove nagradne igre (dalje: NESCAFE proizvodi).

Članak 5. Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje kupuju proizvode putem Konzum webshopa, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji NESCAFÉ proizvod koji je uključen u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4. u Konzum online trgovini tijekom cijelog razdoblja trajanja nagradne igre (pri čemu minimalna vrijednost kupljenih proizvoda vidljiva na istom računu mora iznositi 10,00 kn, uključen PDV) i zatim ispuniti internet obrazac na www.nestle.hr upisivanjem broja računa, imena i prezimena, adrese stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) te kontakt broja mobitela ili telefona.

Sudionik prijavom na gornji način ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati kako je navedeno  u članku 7. ovih Pravila te koje daje priliku osvojiti jednu od nagrada (navedeno u članku 6. Pravila).

Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, takva prijava putem Internet obrasca bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.735,00 kn (PDV uključen).

Nagradni fond uključuje:

1.    5 x poklon bon optike Anda u vrijednosti od 1.500,00 kn (ukupno  7.500,00 kn, PDV uključen)
2.    125 x NESCAFÉ mikser za kavu (pojedinačne vrijednosti 9,88 kn - ukupno 1.235,00 kn, PDV uključen)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.


Članak 7. Nagradno izvlačenje

Izvlačenja nagrada održat će se kroz pet ciklusa nagradnih izvlačenja - u svakom tjednom nagradnom izvlačenju izvući će se po jedan dobitnik poklon bona optike Anda te 25 dobitnika NESCAFÉ miksera za kavu. Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih prijava putem internet obrasca u periodu trajanja nagradne igre.

Izvlačenje tjednih nagrada održat će se:

1.    nagradno izvlačenje – 07. lipnja 2021.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 01. lipnja do 06. lipnja 2021. 
2.    nagradno izvlačenje – 14. lipnja 2021.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 07. lipnja do 13. lipnja 2021. 
3.    nagradno izvlačenje – 21. lipnja 2021.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 14. lipnja do 20. lipnja 2021. 
4.    nagradno izvlačenje – 28. lipnja 2021.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 21. lipnja do 27. lipnja 2021. 
5.    nagradno izvlačenje – 01. srpnja 2021.
za sve prijave putem Internet obrasca pristigle u razdoblju od 28. lipnja do 30. lipnja 2021. 


Prvo će se izvući 1 dobitnik poklon bona optike Anda u vrijednosti od 1.500,00 kn, a zatim 25 dobitnika NESCFÉ miksera za kavu. 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena.

Svih 130 nagrada će biti izvučeno i podijeljeno pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvode uključene u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdala Konzum online trgovina te poslala valjanu prijavu putem internet obrasca u predviđenom periodu.

Jedna osoba može dobiti više nagrada, ukoliko je poslala više valjanih prijava putem internet obrasca te različitih brojeva računa. 
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste (poklon bon optike Anda u vrijednosti 1.500,00 kn ili NESCAFÉ mikser za kavu).

Javno izvlačenje dobitnika nagrada odvija se prema gore navedenom rasporedu u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača. 

O izvlačenju će biti sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. 

Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.


Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u prijavi putem internet obrasca. 

Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o osvajanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće, pisana obavijest će biti poslana dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja. 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja NESCAFÉ proizvoda koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri minimalne vrijednosti 10,00 kn (PDV uključen) u Konzum online trgovini. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. 

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u prijavi putem Internet obrasca dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.

Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. 
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.


Članak 9. Obrada osobnih podataka

Sudionik u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno  prijavom putem Internet obrasca, potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka te daje privolu za isto. Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od Sudionika prikupljati Ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, broj telefona. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste. Osobni podaci sudionika čuvaju se najduže 60 dana od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima, a najduže 6 godina. Priređivač će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osobne podatke sudionika i dobitnika u ime Priređivača će obrađivati Agencija (New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Osobni podaci sudionika nagradne igre neće se prosljeđivati trećim osobama, izuzev za potrebe dostave nagrade pružatelju poštanske ili kurirske usluge i Ministarstvu financija RH. 
Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Priređivač može osobne podatke Sudionika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Sudionik slanjem prijave na nagradnu igru obaviješten o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u Nagradnoj igri. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. 

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiti će se u skladu s odredbom člana 8 10 Pravila.

Članak 10. Pogrešne i neregularne prijave 

Pogrešne i nepotpune prijave putem Internet obrasca nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine  navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

Članak 11. Objava

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. 

Članak 13. Valjanost pravila

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. 


                                                                                                                         Priređivač:
                                                                                                 
                                                                                                                         Laurentiu-Florin Dimitriu, član uprave Nestlé Adriatic d.o.o.