Prva KitKat trgovina na svijetu bit će otvorena u Japanu

Prva KitKat trgovina na svijetu bit će otvorena u Japanu