Nestlé 150 godina broji, a ti 150.000 kuna osvoji

Dobitnici 1.kruga nagradne igre su - Izvlačenje : 19.12.2016.

Nagrada: Potrošačka kartica 2.500,00 kuna: 

1. Nikolina Kuten
2. Matija Petak

Nagrada: Lidl poklon bon 500,00 kuna:

1. Hrvoje Zelić 
2. Sanja Kosanović 
3. Marko Plevnjak 
4. Jadranka Podobnik Ovuka 
5. Marin Jakšić 
6. Tatjana Huber
7. Antonela Peroš
8. Miroslav Jovaović 
9. Bosiljka Andrijolić 
10. Suzana Medved


Dobitnici 2.kruga nagradne igre su - Izvlačenje : 27.12.2016.

Nagrada: Potrošačka kartica 2.500,00 kuna: 

1. Ljubica Čanaki
2. Kristina Šarić

Nagrada: Lidl poklon bon 500,00 kuna:

1. Hrvoje Brossler
2. Borka Galić
3. Zdenka Čipin 
4. Martina Horg
5. Marijana Lacković Kramaček
6. Danijela Jarčević
7. Zrinka Žagar-Turčin
8. Anđelka Soldić
9. Slavko Grčar
10. Glorija Petrović


Dobitnici 3. kruga nagradne igre su - Izvlačenje : 02.01.2017.

Nagrada: Potrošačka kartica 2.500,00 kuna: 

1. Zlatica Šladarec
2. Ivana Muše

Nagrada: Lidl poklon bon 500,00 kuna:

1. Sanja Kišić
2. Damir Rumiha
3. Ivana Filković 
4. Nada Obšivač
5. Saša Mataja
6. Emilija Plasajec
7. Đina Krolo
8. Miloslava Vukadin
9. Damiana Vuković
10. Mladena Povrženić


Dobitnici 4. kruga nagradne igre su - Izvlačenje : 09.01.2017.

Nagrada: Potrošačka kartica 2.500,00 kuna: 

1. Zdravka Mandić
2. Braco Bonić - Babić

Nagrada: Lidl poklon bon 500,00 kuna:

1. Ana Lacković
2. Novela Bučanović
3. Neven Bogović
4. Zdenka Česi
5. Elida Mosettich
6. Vesna Lepčin
7. Lidija Levar 
8. Vedran Ivanščak
9. Josipa Zanze
10. Rudolf Ivan Ražov

Dobitnici 5. kruga nagradne igre su - Izvlačenje : 16.01.2017.

Nagrada: Potrošačka kartica 2.500,00 kuna: 

1. Ksenija Čajko Novak
2. Anita Đipalo Saraga

Nagrada: Lidl poklon bon 500,00 kuna:

1. Petar Udovičić
2. Borna Paun
3. Ankica Ercegović
4. Mara Mrkonjić
5. Eduard Kloss
6. Goran Gagulić
7. Dubravko Martan
8. Đusika Špigel
9. Dražen Antunac
10. Marko Radošević

Izvlačenje glavne nagrade - 16.01.2017.

Jasna Potkonjak