Sort by
Sort by

NESCAFÉ račun pokaži, za Fiat 500 u garaži!

KLASA: UP/I-460-02/20-01/404
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 23. rujna 2020.

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća 


PRAVILA NAGRADNE IGRE

„NESCAFÉ račun pokaži, za Fiat 500 u garaži!“
za trgovački lanac Konzum


Članak 1. Priređivač

Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.

Članak 2. Svrha

Svrha nagradne igre je promidžba NESCAFÉ  proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra započinje 05. listopada 2020. godine i traje do 01. studenog 2020. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru. 

Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana robnih marki NESCAFÉ (NESCAFÉ Classic, NESCAFÉ Sensazione Créme, NESCAFÉ Crema, NESCAFÉ 3in1, NESCAFÉ 2in1, NESCAFÉ Gold, NESCAFÉ Gold Cappuccino, NESCAFÉ Gold Espresso, NESCAFÉ Gold Crema, NESCAFÉ Ready to drink, NESCAFÉ Azera Espresso, NESCAFÉ Dolce Gusto).
Radi izbjegavanja sumnje, Starbucks brend odnosno proizvodi označeni Starbucks robnim žigom ne sudjeluju u ovoj nagradnoj igri. 

Članak 5. Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji NESCAFÉ proizvod (jedan ili više) odnosno njegovo promotivno pakiranje u minimalnoj vrijednosti od 10,00 kn (PDV  uključen), od proizvoda koji su uključeni u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4., u bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre te poslati SMS sa sljedećim podacima:
NESCAFE, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60221. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Sudionik prijavom na gornji način ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati kako je navedeno  u članku 7. ovih Pravila, te koje daje priliku osvojiti jednu od nagrada (navedeno u članku 6. Pravila).

Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 131.033,00 kn (PDV uključen).

Nagradni fond uključuje:
•           Glavna nagrada: Fiat 500C Lounge MTA x 1, vrijednosti 115.580,00 kn  (PDV uključen)
•           Ostale nagrade: 
o          Konzum poklon bon od 1.000,00 kn (10 pojedinačnih poklon bonova, svaki bon u vrijednosti od 1.000,00kn, ukupno 10.000,00 kn, PDV uključen)
o          NESCAFÉ DOLCE GUSTO INFINISSIMA aparat za kavu (3 pojedinačna Dolce Gusto aparata, svaki aparat u vrijednosti od 819,00 kn, ukupno 2.457,00 kn, PDV uključen)  
o          NESCAFÉ poklon paketi (10 pojedinačnih poklon paketa, svaki paket u vrijednosti od 299,60kn, ukupno 2.996,00 kn, PDV uključen)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Nagradno izvlačenje


Izvlačenje dobitnika nagrade će se održati 02. studenog 2020. za sve SMS poruke pristigle tijekom čitavog trajanja nagradne igre od 05. listopada do 01. studenog 2020. godine (uključivo). Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.

U izvlačenju nagrada sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu SMS poruku sukladno pravilima ove nagradne igre, u čitavom navedenom razdoblju trajanja nagradne igre. Jedna osoba može dobiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena, bez obzira na broj prijava odnosno računa. Takva osoba neće biti uzeta u obzir prilikom izvlačenja za naknadne nagrade.

Redoslijed po kojem će se izvlačenje nagrada izvršiti je naveden ispod :

1.         Glavna nagrada: Fiat 500C Lounge MTA x 1, vrijednosti 115.580,00 kn  (PDV uključen)
2.         Konzum poklon bon od 1.000,00 kn (10 pojedinačnih poklon bonova, svaki bon u vrijednosti od 1.000,00kn, ukupno 10.000,00 kn, PDV uključen)
3.         NESCAFÉ DOLCE GUSTO INFINISSIMA aparat za kavu (3 pojedinačna Dolce Gusto aparata, svaki aparat u vrijednosti od 819,00 kn, ukupno 2.457,00 kn, PDV uključen)  
4.         NESCAFÉ poklon paketi (10 pojedinačnih poklon paketa, svaki paket u vrijednosti od 299,60kn, ukupno 2.996,00 kn, PDV uključen)

Sve 24 nagrade će biti izvučene i dodijeljena pravovaljanom sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvod uključen u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdao trgovački lanac Konzum te poslala valjanu SMS prijavu u predviđenom periodu.

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača. Izvlačenju dobitnika nagrade prisustvovat će javni bilježnik.

O izvlačenju bit će sastavljen zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade.

Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje sudjelovanjem u nagradnoj igri.

Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o primitku i preuzimanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće pisana obavijest će biti poslana  dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja. 
Priređivač će poslati tjedne nagrade dobitnicima na kućnu adresu poštom ili kurirskom dostavom. Glavna nagrada će se osobno uručiti Dobitniku glavne nagrade. 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja Nescafé proizvoda u minimalnoj vrijednosti od 10,00 kn (PDV uključen) a koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri iz trgovina Konzum na području Republike Hrvatske. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. 

Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.

Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. 
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.


Članak 9. Obrada osobnih podataka

Sudionik prijavom na nagradnu igru odnosno slanjem SMS poruke potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u Nagradnoj igri od Sudionika prikupljati Ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, broj telefona. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste. Priređivač će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: kopija osobne iskaznice odnosno podaci na istoj, OIB, kako bi osvojenu nagradu mogao uručiti dobitniku. Osobni podaci sudionika čuvaju se najduže 120 dana od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima. Priređivač će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osobne podatke sudionika i dobitnika u ime Priređivača će obrađivati Agencija (New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Priređivač može osobne podatke Sudionika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Sudionik slanjem prijave na nagradnu igru obaviješten o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u Nagradnoj igri. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected] Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. 

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiti će se u skladu s odredbom člana 8 Pravila.


Članak 10. Pogrešne i neregularne SMS poruke

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine  navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

Članak 11. Objava

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. 

Članak 13. Valjanost pravila

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. 


Priređivač: 

                                                                                                                                                
Laurentiu-Florin Dimitriu
  Član uprave
  Nestlé Adriatic d.o.o.