Sort results by
Sort results by

Pravila kreativnog natječaja „Biraj zeleno“ 2021.

Nestle Biraj zeleno!

Članak 1

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Biraj Zeleno 2021” (dalje: Natječaj) je Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator). Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i kampanje Biraj Zeleno. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na nestle.hr stranici. 

Članak 2
 
Nagradni natječaj traje od 18. srpnja godine u 12:00 sati do 30. kolovoza godine u 23:59 sati, a odvija se putem društvene mreže Instagram.

Natječaj će biti podijeljen u 3 (tri) razdoblja sukladno tematskim područjima:

•    Od 18. do 29. srpnja – smanjenje količine uporabe plastike 
•    Od 1. do 15. kolovoza - smanjenje količine upotrebe vode
•    Od 15. do 30. kolovoza - upravljanje otpadom s naglaskom na otpad od hrane

Influenceri koji će komunicirati nagradni natječaj na temu smanjenja količine uporabe plastike su Marko Medić i Pamela Smoljanić.

Influenceri koji će komunicirati nagradni natječaj na temu smanjenja količine upotrebe vode su Vitomir Maričić i Martina Palić.

Influencerice koje će komunicirati nagradni natječaj na temu upravljanja otpada s naglaskom na otpad od hrane su Anita Dujić i Petra Kurtela.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. 

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik mora na svom Instagram profilu objaviti fotografiju ili video vezanu za jedno od tri tematska područja kampanje za koja se prijavljuje. Objava je kreativni odgovor na pitanje koje u sklopu nagradnog natječaja postavlja influencer na svom Instagram profilu. 

Ako Sudionik želi sudjelovati objavom (fotografijom ili videom) tematski vezanom za smanjenje količine upotrebe plastike, uz objavu je potrebno označiti influencera koji je komunicirao nagradni natječaj te navesti obavezne hashtagove #BirajZeleno i #BirajVisekratno

Ako Sudionik želi sudjelovati objavom (fotografijom ili videom) tematski vezanom za smanjenje količine upotrebe vode, uz objavu je potrebno označiti influencera koji je komunicirao nagradni natječaj te navesti obavezne hashtagove #BirajZeleno i #BirajSvakuKap. 

Ako Sudionik želi sudjelovati objavom (fotografijom ili videom) tematski vezanom za upravljanje otpadom s naglaskom na otpad od hrane, uz objavu je potrebno označiti influencera koji je komunicirao nagradni natječaj te navesti obavezne hashtagove #BirajZeleno i #BirajBezOtpada.

Instagram profili sudionika za vrijeme trajanja natječaja moraju biti postavljeni na Javno.

Sudionik koji ne postupi u skladu s pravilima, bit će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. 

Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Instagrama.

Članak 5

Ukupan broj Dobitnika iznosi 6 (šest), pri čemu se odabiru 2 (dva) Dobitnika iz područja smanjenja količine upotrebe vode, 2 (dva) Dobitnika iz područja smanjenja količine upotrebe jednokratne plastike i 2 (dva) Dobitnika iz područja upravljanja otpadom s naglaskom na otpad od hrane. Nagradni fond sastoji se od 6 (šest) nagrada:

· 6 (šest) x 1 Segway električni romobil u vrijednosti 2.900,00 kn

Članak 6 

O izboru dobitnika i dodjeli nagrade odlučuje Organizator odnosno žiri sastavljen od tri člana po izboru Organizatora i onaj influencer koji promovira konkretnu temu na svojem Instagram kanalu. Nagrada će biti dodijeljena onom Sudioniku koji je, prema ocjeni žirija Organizatora i influencera, najbolje objasnio kako svojim primjerom pridonosi očuvanju prirode u jednom od tri tematska područja Natječaja (smanjenje uporabe plastike, smanjenje uporabe vode i smanjenje otpada od hrane), sukladno prethodnim člancima (dalje u tekstu „Dobitnik“).

Žiri će po završetku natječaja odabrati dobitnika s najkreativnijom objavom na svom Instagram profilu tijekom trajanja nagradnog natječaja kako je navedeno ovim Pravilima. Imena dobitnika biti će objavljena u roku od tri (3) radna dana nakon završetka nagradnog natječaja i to na Instagram profilu influencera u objavi koja se odnosi na nagradni natječaj. 

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon). Ako se dobitnici sami ne jave, Organizator će kontaktirati dobitnike putem inboxa na njihovom Instagram profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 7 
 

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Sudionik jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorištavanja posatvljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

Članak 8

Organizator će pregledati sve prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako: 

•    Sudionik prekrši Pravila;
•    Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
•    Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
•    prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
•    jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
•    Prijavljeni sadržaj nije autorsko delo Sudionika koji prijavljuje; 
•    Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
•    prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
•    Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi 
•    Sudionik ne pruži dokaz o potrebnim suglasnostima za korištenje njegovih osobnih podataka u roku od 24 sata na upit Organizatora;

Članak 9

Podnošenjem prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati ime i prezime, adresu za isporuku nagrade, kontakt telefon te e-mail adresu. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected] Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Osobne podatke Sudionika u ime Organizatora će obrađivati Agencija: Komunikacijski laboratorij d.o.o., Petračićeva 4,  Zagreb, Hrvatska, OIB 27606172972, koja pomaže Organizatoru u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencije. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumjeva i zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora ukoliko je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka sukladno važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja. 

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom članka 8 Pravila.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.

Članak 10
 

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na nestle.hr stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici nestle.hr


7.9.2021.

Važna napomena Organizatora:  U tijeku je dodatna provjera dobitnika i sadržaja, a vezano za zadovoljavanje uvjeta natječaja. Molimo za razumijevanje. 


8.9.2021.

Sukladno odredbi čl. 4 st. 6 Pravila, naknadnom provjerom pristiglih prijava i postupka izbora u kreativnom natječaju „Biraj zeleno“ 2021., koji je trajao od 18.7. do 30.8.2021. godine, pravila kojeg su objavljena na ovoj stranici dana 14.07.2021., utvrđene su nepravilnosti određenih prijava odabranih kao dobitnici natječaja, slijedom čega su pojedini dobitnici izgubili pravo na nagradu. Niže navedeni dobitnici zadovoljavaju sve kriterije navedenog natječaja.
Organizator donosi internu odluku kako će četiri nagrade koje nisu podijeljene unutar ovog natječaja donirati prema Nestlé proceduri.

Dobitnici: 

Smanjenje količine upotrebe vode:

https://www.instagram.com/p/CSMqEZYNIHh/
https://www.instagram.com/p/CTKy4wjMfPB/