Zaslađivači

Zaslađivači se koriste u hrani i pićima, kao zamjena za šećer. Daju sladak okus hrani i piću, ali daju manje energije od šećera. Sve do nedavno, zaslađivači su se općenito nazivali „umjetni zaslađivači“, ali se to sada promijenilo. Zaslađivači se sada razvrstavaju na one bez kilodžula (ne-hranjivi) i sa kilodžulima (hranjivi).

Šećeri sadrže 17 kilodžula po gramu. Nehranjivi zaslađivači sadrže zanemariv iznos kilodžula. Mogu biti 200-2000 puta slađi od šećera, pa se koriste samo male količine. Često se koriste u dijetnim bezalkoholnim pićima, čaju/kavi, desertima i jogurtima.
Zaslađivači koji ne sadrže kilodžule se zovu šećerni alkoholi. Šećerni alkoholi se dodaju hrani kao nadomjestak za šećer i često se koriste u žvakaćim gumama i slatkišima. Šećerni alkoholi sadrže kilodžule, od 1kJ/gramu do 16kJ/gramu, još uvijek manje od šećera.