Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vrtim Zdravi Film

new logo

U sklopu globalne inicijative Healthy Kids, Nestlé i u regiji educira učenike o pravilnoj prehrani i važnosti  bavljenja tjelesnom aktivnošću

Nestlé je najveća prehrambena kompanija na svijetu, koja u svom asortimanu ima više od 10 000 različitih proizvoda, posluje u 86 zemalja svijeta i posjeduje 468 tvornica te 34 vlastita istraživačko-razvojna centra.

Svjestan utjecaja koji industrija ima kada je riječ o prehrambenim navikama potrošača, još 2008. godine Nestlé je, zajedno sa predstavnicima najvećih svjetskih kompanija koje se bave proizvodnjom hrane i bezalkoholnih pića, potpisao globalnu obvezu u kojoj se poduzimaju daljnje aktivnosti kako bi se implementirala Globalna strategija za prehranu, tjelesnu aktivnost i zdravlje, izdana 2004. godine od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Na tom tragu, Nestlé na globalnom nivou 2009. pokreće inicijativu Healthy Kids Programme kojoj je cilj educirati osnovnoškolsku djecu o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, a u kojem je promocija proizvoda internim politikama strogo zabranjena. 

Stvaranje zajedničke vrijednosti – od Nestlé školske atletske lige do Healthy Kids

Healthy Kids se u Adriatic regiji razvio iz Nestlé Školske Atletske Lige (NŠAL) inicijative koja je započeta 2006. godine u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a koja je u regiji obuhvatila gotovo 45.000 djece koja su se natjecala u 6 atletskih disciplina. Cilj Nestlé školske atletske lige bio je stvaranje pozitivnih navika kroz poticanje bavljenjem tjelesnom aktivnošću kod djece školskog uzrasta. 2011. godine NŠAL se transformira u Healthy Kids projekt te promicanjem bavljenjem tjelesne aktivnosti veliki naglasak stavlja  i na  edukaciju o pravilnoj prehrani. Tako se u suradnji sa Hrvatskih školskim sportskim savezom, Savezom za školski sport Srbije i Atletskim savezom BiH provode lokalni projekti pod nazivima „Vrtim Zdravi Film“ u Hrvatskoj, „ZdravoRastimo“ u Srbiji te „Zdravo!“ u BiH. Ukupan broj djece koja su imala korist od edukacije danas je veći od 80.000.

"Vrtim Zdravi Film"

Nestlé "Vrtim Zdravi Film" projekt je prvi put pokrenut u Hrvatskoj u 2011. godini u suradnji s Hrvatskim školskim sportskim savezom. Cilj projekta je edukacija učenika osnovnih škola o zdravim životnim navikama s težištem na pravilnoj prehrani i važnosti svakodnevnog bavljenja tjelesnom aktivnošću. Posebnost ovog projekta je u tome što isključuje bilo kakvu promociju proizvoda kompanije te je, promatrano na uzorku, najopsežniji program takve vrste u regiji.

U rujnu 2020. "Vrtim Zdravi Film" će u Hrvatskoj obilježiti desetu obljetnicu, a do sada je u njegovu implementaciju uloženo četiri milijuna kuna. Projekt svake godine obuhvaća sve veći broj učenika diljem Hrvatske te se nadograđuje ovisno o povratnim informacijama dobivenim od profesora koji provode edukaciju, rezultatima anketa te smjernicama relevantnih institucija - Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Agencije za odgoj i obrazovanje koje su uključene u projekt od samih početaka. Od državnih institucija, njegovu važnost prepoznali su i Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Središnji državni ured za šport.

U Hrvatskoj je kroz projekt dosad prošlo oko 30.000 učenika iz 500 škola te je o njemu informirano 12.000 roditelja, a novi planovi za regiju uključuju utrostručavanje broja uključene djece na 18.000 po sezoni do 2021. godine.