Stvaranje zajedničke vrijednosti


Vjerujemo da će naša tvrtka postići dugoročne uspjehe stvaranjem vrijednosti, kako našim dioničarima, tako i društvu. Ovaj pristup zovemo Stvaranje zajedničke vrijednosti (SZV). SZV je načelo na kojemu temeljimo naše poslovanje.

NAŠA SVRHA I NAŠE VRIJEDNOSTI

Naš pozitivan utjecaj na društvo usmjeren je omogućivanju zdravijeg i sretnijeg života pojedinaca i obitelji, pomoć u razvoju perspektivne i otporne zajednice, kao i upravljanje prirodnim resursima na našem planetu i njihovo očuvanje za buduće naraštaje, s naročitim naglaskom na vodu. Navedena područja, na koja želimo utjecati, međusobno su povezana i čvrsto ugrađena u svrhu postojanja naše korporacije: poboljšati kvalitetu života i pridonijeti zdravijoj budućnosti. Naša želja i ulaganje svih naših napora da dovedemo stvaranje zajedničke vrijednosti do najviše moguće razine jesu vrijednosti naše tvrtke, a sva nastojanja imaju korijen u poštovanju: poštovanju nas samih, poštovanju drugih, poštovanju raznolikosti u svijetu u kojemu živimo i poštovanju budućnosti.

SZV: DOVOĐENJE STVARANJA ZAJEDNIČKE VRIJEDNOSTI NA NAJVIŠU MOGUĆU RAZINU

Dugoročni pristup oduvijek postoji u poslovanju tvrtke Nestlé. SZV povezuje poslovanje i društvo generiranjem održive ekonomske vrijednosti, na način koji proizvodi vrijednost i za društvo.

MATERIJALNOST

Kako bismo ostali usredotočeni na pitanja koja najviše utječu na ekonomiju, društvo i životnu sredinu, kao i na pitanja koja najviše utječu na donošenje odluka svih zainteresiranih strana, svake dvije godine provodimo analizu materijalnosti.

ETIČKO POSLOVANJE

Potpora etičkim načelima temelj je našega poslovanja, čime se povećava povjerenje potrošača i dokazuje opravdanost naše licence za rad. To obuhvaća nultu toleranciju na prijevaru, davanje mita, korupciju, napore koje ulažemo kako bismo osigurali privatnost osobnih podataka, kao i javnu objavu podataka o plaćanju poreza.

UPRAVLJANJE I POLITIKE

U našem sektoru želimo biti liderom koji uživa povjerenje. Građenje našega poslovanja na jasnim načelima i zdravim temeljima upravljanja pomaže nam u očuvanju povjerenja u  robnu marku Nestlé i smanjenju rizika u cijelom našem lancu vrijednosti. Doprinos globalnim ciljevima Utvrdili smo naš SZV podsjetnik, kako bismo naše poslovanje u najvećoj mogućoj mjeri uskladili sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

PARTNERSTVO I KOLEKTIVNO DJELOVANJE

Sučeljeni sa širokim rasponom složenih izazova, od sve češće pojave pretilosti, do dječjeg rada i klimatskih promjena, moramo zajednički djelovati kako bismo postigli potrebne održive rezultate. Angažiranje svih zainteresiranih strana Tražimo savjete od najboljih stručnjaka i zagovornika kako bismo razvili i unaprijedili naše korporativne politike i posvećenost stvaranju zajedničke vrijednosti, ojačali naše poslovanje i postavili ciljeve našeg ulaganja u društvo.

NESTLÉ NAGRADA ZA STVARANJE ZAJEDNIČKE VRIJEDNOSTI

Nestlé SZV nagrada se dodjeljuje svake dvije godine i pomaže u proširivanju ili ponavljanju inicijativa  za rješenje izazova u području prehrane, vode i ruralnog razvoja. Natječaj za ovu nagradu je otvoren za sva javna i privatna poduzeća i nevladine udruge.

U Nestléu smo analizirali lanac vrijednosti i utvrdili da su prehrana, voda i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrijednosti u zajednici.

Stvaranje zajedničke vrijednosti osnova je našeg poslovanja, prema kojoj, u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti za naše dioničare, moramo stvoriti i društvenu vrijednost.