Globalne inicijative

banner-all-sections.png

U 2017-oj napravili smo mnoštvo poteza kako bismo napredovali prema ostvarenju naših ambicija za 2030. godinu. To je uključivalo jačanje programa „Nestlé za zdraviju djecu“, proširenje inicijative „Nestlé treba mladež“ te daljnje razvijanje naših aktivnosti odgovornog upravljanja vodenim resursima.

VrtimZdraviFilm
Pomažući novim generacijama da jedu i piju zdravije te da se kreću više, poboljšat ćemo kvalitetu života te pridonijeti zdravijoj budućnosti. Razvili smo program „Nestlé za zdraviju djecu“ kako bismo ujedinili sav naš trud u podupiranju roditelja i skrbnika u odgoju zdravije djece, od vodećih istraživanja i formuliranja proizvoda do obrazovanja i savjetovanja o zdravoj prehrani i načinu života.

Mladež
Ambicija naše globalne inicijative za mlade, „Nestlé treba mladež“, jest pomoći deset milijuna mladih ljudi iz cijeloga svijeta da dobiju pristup ekonomskim mogućnostima do 2030. godine. Ova globalna inicijativa kombinira i koordinira sve naše aktivnosti koje pružaju podršku mladima diljem svijeta, uključujući i „Savez za mladež“.

Briga o okolišu
Ako želimo nastaviti rast u skladu s načelima održivog razvoja, moramo mudro iskorištavati resurse našega planeta. Želimo da naši proizvodi ne budu samo ukusniji i zdraviji, već i manje štetni za okoliš. Naša ambicija za 2030. godinu jest težiti prema uklanjanju negativnog utjecaja naših djelatnosti na okoliš. Očuvanje okoliša dio je naše piramide Stvaranja zajedničkih vrijednosti, koja također identificira vodu kao jedan od naših prioriteta.