Sort results by
Sort results by

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Uz NESCAFÉ i Konzum čeka te nova kuhinja iz snova“

nagradna igra nescafe konzum

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/402
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 20. rujna 2021.


Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara
Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća


                                                                                                                                               NAGRADNE IGRE
                                                                                                              Uz NESCAFÉ i Konzum čeka te nova kuhinja iz snova!
                                                                                                                                        
za trgovački lanac Konzum

Članak 1. Priređivač


Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Hrvatske koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.


Članak 2. Svrha


Svrha nagradne igre je promidžba NESCAFÉ  proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum.

Članak 3. Trajanje


Nagradna igra započinje 30. rujna 2021. godine u 00:00 sati i traje do 31. listopada 2021. godine 23:59 sati (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske na kojima su dostupni za kupnju proizvodi uključeni u nagradnu igru.


Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru


U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana robnih marki NESCAFÉ (NESCAFÉ Classic, NESCAFÉ Crema, NESCAFÉ 3in1, NESCAFÉ 2in1, NESCAFÉ Gold, NESCAFÉ Gold Cappuccino,
NESCAFÉ Cappuccino, NESCAFÉ Gold Espresso, NESCAFÉ Gold Crema, NESCAFÉ Ready to drink, NESCAFÉ Dolce Gusto).


Radi izbjegavanja sumnje, Starbucks brend odnosno proizvodi označeni Starbucks robnim žigom ne sudjeluju u ovoj nagradnoj igri.

Članak 5. Sudjelovanje


Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.


Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji
NESCAFÉ proizvod (jedan ili više) odnosno njegovo promotivno pakiranje u minimalnoj vrijednosti od 10,00 kn (PDV  uključen) vidljivoj na istom računu, od proizvoda koji su uključeni u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4., u bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre te poslati SMS sa sljedećim podacima:


NESCAFE, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60777. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).


Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.


Sudionik prijavom na gornji način ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati kako je navedeno  u članku 7. ovih Pravila, te koje daje priliku osvojiti jednu od nagrada (navedeno u članku 6. Pravila).


Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za izvlačenje nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču na prvi poziv u slučaju osvajanja neke od nagrada.


Članak 6. Nagradni fond


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi
126.526,10 kn (PDV uključen).


Nagradni fond uključuje:

  1. Jedna glavna nagrada u ukupnoj vrijednosti 100.000 kn, PDV uključen: ​​​​​
  • kupon za DanKüchen kuhinju u vrijednosti 70.000,00 kn, PDV uključen i Harvey Norman bon za bijelu tehniku i male kućanske aparate u vrijednosti 30.000,00 kn, PDV uključen

Dobitnik kupona DanKüchena može iskoristiti isključivo za kupovinu kuhinje bez aparata; detaljnije upute korištenja kupona određuje DanKüchen. Kupon se može iskoristiti isključivo u Dan Megastore Zagreb poslovnicama: Ljudevita Posavskog 43, Sesvete i Škorpikova 11, Zagreb. U iznos kupona se ne ubrajaju redovni niti akcijski popusti. Iskoristivost kupona (narudžba kuhinje) je najkasnije do 31.10.2022.godine. Na troškove dostave i montaže primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Dan Megastore Zagreb d.o.o. Kupon nije prenosiv na drugu osobu. Dobitnik nagrade može, ukoliko to želi, kupiti kuhinju veće maloprodajne vrijednosti uz nadoplatu razlike u cijeni. U slučaju da dobitnik nagrade kupi kuhinju niže maloprodajne vrijednosti od iznosa na koji glasi kupon, razlika se ne vraća dobitniku. Kupon nije zamjenjiv za novac.

         
2. Ostale nagrade:

  • 3 x poklon paket; jedan poklon paket uključuje SMEG aparate: kuhalo za vodu KFL03BLEU, crno, Toster TSF01BLEU, crni, Blender BLF01BLEU, crni, Citruseta, CJF01BLEU, crna) i jednu Nestlé kuharicu: „Vrtim Zdravi Film“. Svaki poklon paket pojedinačne vrijednosti: 5.414,00 kn, odnosno ukupno 16.242,00 kn
  • Konzum poklon bon od 1.000,00 kn (10 pojedinačnih poklon bonova, svaki bon u vrijednosti od 1.000,00kn, ukupno 10.000,00 kn, PDV uključen)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Nagradno izvlačenje


Izvlačenje dobitnika nagrade će se održati 01. studenog 2021. za sve SMS poruke pristigle tijekom čitavog trajanja nagradne
igre od 30. rujna do 31. listopada 2021. godine (uključivo). Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.


U izvlačenju nagrada sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu SMS poruku sukladno pravilima ove nagradne igre, u čitavom navedenom razdoblju trajanja nagradne igre. Jedna osoba može dobiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi put izvučena, bez obzira na broj prijava odnosno računa. Takva osoba neće biti uzeta u obzir prilikom izvlačenja za naknadne nagrade.

Redoslijed po kojem će se izvlačenje nagrada izvršiti je naveden ispod:

  1. Glavna nagrada: DanKüchen kuhinja s aparatima ukupne vrijednosti 100.000,00 kn (PDV uključen) x 1
  2. SMEG poklon paket x 3
  3. Konzum poklon bon od 1.000,00 kn x 10

Svih 14 nagrada će biti izvučeno i dodijeljeno pravovaljanom sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvod uključen u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa koje je izdao trgovački lanac Konzum te poslala valjanu SMS prijavu u predviđenom periodu.

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se u sjedištu Priređivača nagradne igre u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača. Izvlačenju dobitnika nagrade prisustvovat će javni bilježnik.


O izvlačenju bit će sastavljen zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade.


Zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.


Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada


Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi
www.nestle.hr u roku od osam (8) dana od nagradnog izvlačenja te je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti sve dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam (8) dana od dana izvlačenja.


Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje sudjelovanjem u nagradnoj igri.


Priređivač će telefonski komunicirati obavijest o primitku i preuzimanju nagrade, a u slučaju da to nije moguće pisana obavijest će biti poslana  dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja.


Priređivač će poslati nagrade dobitnicima na kućnu adresu poštom ili kurirskom dostavom. Glavna nagrada će se osobno uručiti Dobitniku glavne nagrade.


Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba obavezno predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja Nescafé proizvoda u minimalnoj vrijednosti od 10,00 kn (PDV uključen) a koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri iz trgovina Konzum na području Republike Hrvatske. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.


Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.


U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonitog zastupnika.


Dobitnik treba preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.


Članak 9. Obrada osobnih podataka


Sudionik prijavom na nagradnu igru odnosno slanjem SMS poruke potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Priređivač nagradne igre će za potrebe sudjelovanja u Nagradnoj igri od Sudionika prikupljati Ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, broj telefona. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste. Priređivač će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: kopija osobne iskaznice odnosno podaci na istoj, OIB, kako bi osvojenu nagradu mogao uručiti dobitniku. Osobni podaci sudionika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Osobni podaci dobitnika čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima. Priređivač će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osobne podatke sudionika i dobitnika u ime Priređivača će obrađivati Agencija (New Level d.o.o.,
Badalićeva 31, Zagreb, Hrvatska, OIB 99200431992) koja pomaže Priređivaču u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Priređivača i Agencije. Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Priređivač može osobne podatke Sudionika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Sudionik slanjem prijave na nagradnu igru obaviješten o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u Nagradnoj igri. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.


Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiti će se u skladu s odredbom člana 8 Pravila.


Članak 10. Pogrešne i neregularne SMS poruke


Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine  navedene u ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.


Članak 11. Objava


Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na web adresi www.nestle.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.


Članak 12. Prekid nagradne igre


Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice
www.nestle.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.


Članak 13. Valjanost pravila


Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Priređivač:

                                                                                              Laurentiu-Florin Dimitriu

                                                                                                            Član uprave

                                                                                                                                                                                                 Nestlé Adriatic d.o.o.

 

DOBITNICI

Nagrada: Kupon za DanKüchen kuhinju u vrijednosti 70.000,00 kn i Harvey Norman bon za bijelu tehniku i male kućanske aparate u vrijednosti 30.000,00 kn

Biserka Hrženjak-Stančec, Koprivnica


Nagrada: Poklon paket SMEG aparata pojedinačne vrijednosti 5.414,00 kn

Branka Petrina, Prelog
Ljiljana Werner, Vinkovci
Mirko Nižetić, Zagreb


Nagrada: Konzum poklon bon od 1.000,00 kn

Ivana Maslać, Zagreb
Andreja Žuna, Maruševec
Željan Arnerić, Postira
Renata Jurić Petrić, Hvar
Željka Pavličić, Vinkovci
Ana Benković, Čađavica
Sunčica Moslavac, Zagreb
Alisa Omeragić, Zagreb
Ivana Šandrić, Betina
Dominik Kos, Dubranec