Sort results by
Sort results by

Pravila nagradnog natječaja “Back to University”

back to university


Članak 1

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Back to University” (dalje: Natječaj) je Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator). Tehnički izvođač Natječaja je Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb, OIB:81297941099  (u daljnjem tekstu: Tehnički izvođač). Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda NESCAFÉ 3in1. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na www.nestle.hr stranici.

Članak 2

Nagradni natječaj traje od 6.9.2021. godine u 17 sati do 30.9.2021. godine u 20 sati, a odvija se u prostorijama maloprodajne trgovine Super Konzum Samobor na adresi ulica grada Wirgesa 2/c, 10430 i to isključivo putem digitalnog ekrana postavljenog unutar maloprodajne trgovine.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja
U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Tehničkog izvođača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju Sudionik mora pristupiti interaktivnom digitalnom ekranu te odigrati igricu spajanja parova unutar vremena  roku od maksimalno 45 sekundi kako će to biti prikazano na zaslonu. Zatim se prijavljuje na Natječaj upisivanjem svoje e-mail adrese na interaktivnom digitalnom ekranu te prihvaćanjem pravila. Upisivanjem svoje e-mail adrese smatra se da je Sudionik pristao na sudjelovanje u ovom natječaju te da prihvaća Pravila. Sudionik koji se ne registrira u skladu sa pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoji. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka.

Članak 5

Cilj Natječaja je izbor deset sudionika koji najbrže spoje parove u periodu trajanja Natječaja. Brzinu spajanja parova mjerit će software koji mjeri vrijeme igranja igrice te koji će po završetku natječaja generirati rang listu deset najbržih igrača koji su dobitnici nagrade. Jedna prijavljena e-mail adresa ima pravo osvojiti samo jednu nagradu. Ukoliko se u prvih deset najbržih dobitnika nađe jedna te ista e-mail adresa, samo će ona koja je brža biti dobitna, a ostale iste će biti eliminirane te će se izabrati prva sljedeća najbrža različita e-mail adresa, prema poretku iz softvera. Jednako tako, jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, odnosno ukoliko se ista osoba prijavi sa više različitih e-mail adresa, može osvojiti samo jednu nagradu dok će sa ostalim dobitnim prijavama biti eliminirana kao dobitnik, a nagrada će se dodijeliti prvom sljedećem dobitniku prema poretku softvera. Imena dobitnika biti će objavljena u roku od pet (5) radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja i to na www.nestle.hr stranici. Svaki Dobitnik osvaja jedan NESCAFÉ poklon paket koji se sastoji od: 1x NESCAFÉ Classic 200g limenke, 1x NESCAFÉ Gold 100g staklenke, 1x  NESCAFÉ Cappuccino Rich & Foamy 120g, 1x NESCAFÉ Gold Vanilla Latte 148g, 1x NESCAFÉ 3in1 Classic 165g. Organizator će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke (Ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona) u roku od 96 sati kako bi potvrdio ispunjenje uvjeta za dobivanje nagrade te samo preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, ili se ispostavi da prijava nije u skladu s gore navedenim pravilima, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena idućem najbržem Sudioniku po rangu software-a. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu

Članak 6

Organizator će pregledati sve poslate prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako: 

 • Sudionik prekrši Pravila;
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
 • Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
 • prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
 • Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi ukoliko je maloljetan;


Članak 8

Podnošenjem prijave odnosno e-maila na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati e-mail adresu. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: ime, prezime, adresa, broj telefona, a u slučaju sumnje  i datum rođenja kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača [email protected] ili [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Osobne podatke Sudionika u ime Organizatora će obrađivati Tehnički izvođač: Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb, OIB:8129794109 koji pomaže Organizatoru u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Organizatora i Tehničkog organizatora. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumjeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka sukladno s važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja. 
Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 7 Pravila.
Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na www.nestle.hr stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici www.nestle.hr.
Organizator nagradnog natječaja Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator) te tehnički izvođač nagradnog natječaja Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb, OIB:81297941099  (u daljnjem tekstu: Tehnički izvođač) utvrđuju sljedeću:

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Organizator i Tehnički izvođač ovim putem javno objavljuju Obavijest o obradi osobnih podataka:

 • Osobni podaci koji će se prikupljati od sudionika nagradnog natječaja „Back to University! “ koji se odvija u periodu od 6.9.2021 do 30.9.2021. godine su ime i prezime, e-mail adresa te dodatno za dobitnike broj telefona i adresa stanovanja; u slučaju sumnje u punoljetnost dodatno će se zatražiti i datum rođenja; tako prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni, a to je izbor i proglašavanje dobitnika, obavještavanje dobitnika o preuzimanju nagrade te slanje nagrade.
 • Osobni podaci prikupljeni tijekom trajanja natječaja neće se koristiti u komercijalne svrhe, a da prethodno nije izričito zatražena i dobivena suglasnost korisnika za takvu uporabu.
 • Osobni podaci neće se čuvati dulje nego je to potrebno obzirom na svrhe prikupljanja ili dulje nego je to predviđeno važećim zakonom, a maksimalno 2 mjeseca nakon završetka natječaja, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni natječaj.
 • Organizator i Tehnički izvođač ustanovili su mjere zaštite kako bi omogućili povjerljivost, sigurnost i cjelovitost prikupljenih osobnih podataka.
 • Pristup osobnim podacima ograničen je na odgovorne osobe i nadležne odjele Organizatora i Tehničkog izvođača koji ih trebaju znati i koji su obučeni po pitanju pravila povjerljivosti.