Sort by
Sort by

Raznolikost i uključivost

U kompaniji Nestlé, raznolikost i uključivost potičemo kroz sljedeće:

Kultura
Kultura
Kultura

Izgradnjom kulture uključivosti, oslanjanjem na različitosti naših zaposlenika kada surađuju jedni s drugima

Društvo
Društvo
Društvo

Djelujući i uključivši se na inkluzivan način u društvo i dionike u našim raznolikim poslovnim okruženjima u cijelom lancu vrijednosti

Inovacija
Inovacija
Inovacija

Razmišljanjem o potrebama različitih potrošača i kupaca naših proizvoda i usluga te primjenom uključivosti u njihovoj dostupnosti – kad god, gdje god, kome god

Što sve spada pod raznolikost i uključivost u kompaniji Nestlé?

Raznolikost i uključenost sastavni su dio kulture kompanije Nestlé te samo jedan od načina na koji ostvaruje svoju svrhu i temeljne vrijednosti.

Nestlé vrijednosti ukorijenjene su u poštovanju: poštovanju  prema sebi i drugima, poštovanju prema različitostima i budućnosti. Cilj kompanije Nestlé je učiniti raznolikost i uključenost neizostavnim dijelom svakog svojeg podhvata, s fokusom na tri glavna područja: kulturu, inovaciju i društvo. To podrazumijeva i izgradnju inkluzivne kulture koja cijeni različite talente i iskustva zaposlenika, izgradnju inovacije koja će zadovoljiti potrebe potrošača te sudjelovanje u društvu različitihih tržišta na kojima kompanija posluje.

Kompanija Nestlé zapošljava kompetentne i motivirane ljude, koji dijele njezine vrijednosti te im pruža mogućnosti za razvoj i napredovanje i štiti njihovu privatnost. Nestlé ne tolerira bilo kakav oblik uznemiravanja ili diskriminacije.

Thumbnail
Jednakost spolova

Jednakost spolova od 2008. godine je prioritet u kompaniji , koji je rezultirao povećanjem broja žena zaposlenih na svim razinama u organizaciji. Nestlé vjeruje da se jednakost spolova može postići stvaranjem adekvatnih uvjeta, koji će pridonijeti povećanju udjela žena na menadžerskim i rukovodećim pozicijama, na godišnjoj razini. Nestlé globalne i lokalne inici Nestlé jative o jednakost spolova uključuju:

 • Mogućnosti razvoja: mentorski programi i edukacije 
 • Fleksibilno radno okruženje koje pruža podršku 
 • Druženja s poslovnim vođama, okrugli stolovi i mrežne rasprave 
 • Treninzi vodstva i radionice o nesvjesnoj pristranosti 
 • Politika zaštite materinstva (pdf, 1Mb) 

43%
menadžerskih pozicija diljem svijeta popunjavaju žene

 

Nestlé je učinio jednakost spolova temeljem svih procesa ljudskih potencijala. Posljednjih godina kompanija Nestlé napravila je napredak u povećanju broja žena na rukovodećim pozicijama. Od 2018. godine 43% spomenutih pozicija drže žene. 

Vjerujemo da će raznolikija radna snaga, s više žena na vrhu, ojačati našu inkluzivnu kulturu i učiniti Nestlé još boljom tvrtkom. Postavljamo mjerljive ciljeve, kako bismo mogli preuzeti odgovornost za rezultate vlastitih internih politika. Znamo da će jednakost spolova dovesti do boljih poslovnih odluka, snažnije inovacije i većeg zadovoljstva zaposlenika.

Mark Schneider, Nestlé CEO

 

 

 

U 2019. Nestlé je izradio akcijski plan za povećanje broja žena na višim izvršnim pozicijama na globalnoj razini. Plan povećanja ravnoteže spolova (Gender Balance Acceleration Plan) uključuje sljedeće specifične radnje:

 • Podršku svim menadžerima u poticanju uključivosti na radnom mjestu i pužanje potrebne obuke o nesvjesnoj pristranosti;
 • Poticanje korištenja Nestlé programa plaćenog roditeljskog dopusta i fleksibilne politike rada u svim Nestlé operativnim tvrtkama;
 • Jačanje mentorskih i sponzorskih programa za pripremu žena s visokim potencijalom za više rukovodeće pozicije;
 • Zapošljavanje i promicanje žena na više izvršne pozicije;
 • Preispitivanje rezultata s višim čelnicima, radi promicanja rodne ravnoteže i osiguravanja napretka;
 • Nastavak napora u zagovaranju jednakih plaća i eliminaciji uvjeta koji stvaraju razlike u plaćama utemeljene na rodnoj rodnoj nejednakosti;
 • Izvještavanje o napretku u godišnjem izvješću o stvaranju zajedničke vrijednosti kompanije Nestlé.
Thumbnail

Nestlé je bio dio Indeksa rodne ravnopravnosti 2019.

Plan postizanja veće rodne ravnoteže (Nestlé Gender Balance Acceleration Plan) kompanije Nestlé jača postojeću predanost poboljšanju rodne ravnoteže. Uvjereni smo da će svi, muškarci i žene, igrati ključnu ulogu u promicanju ravnopravnosti spolova i stvaranju boljeg mjesta za rad.

Béatrice Guillaume-Grabisch, izvršna potpredsjednica, voditeljica odjela ljudskih potencijala i poslovnih
Kulturna agilnost

Sa svojih 308.000 zaposlenika, 177 različitih nacionalnosti i prisutnošću u 189 zemalja, kulturna agilnost vrlo je važan aspekt poslovanja kompanije Nestlé, koju ona podržava kroz različite programe za čelnike i zaposlenike kako bi im pomogli:

 • Razumjeti utjecaj kulturnih razlika na način na koji ljudi posluju;
 • Razumjeti kako dati povratnu informaciju u različitim kulturama;
 • Naučiti kako se komunikacija i razlikuje u različitim kulturama i kako se tome prilagoditi;

Ovi programi uključuju radionice kulturne agilnosti i rješenja za e-učenje.

Thumbnail
Osnaživanje različitih generacija na radnom mjestu

Mjere raznolikosti i uključivanja kompanije Nestlé podrazumijevaju osiguranje integracije i jednakosti za zaposlenikesvih generacija. Nestlé France je 2017. organizirao Dan milenijasa, koji je uključivao radionice obrnutog mentorstva te međugeneracijske razmjene i debate. Dan je također sadržavao Millennials Challenge, koji je od timova milenijalaca zahtijevao prezentaciju prijedloga za izgradnju “Nestlé sutrašnjice". Timovi koji su dospjeli u finale pozvani su da svoje prijedloge predstave višem rukovodstvu.

Thumbnail
Osnaživanje ljudi s različitim sposobnostima

Cilj kompanije Nestlé je promicati kulturu koja se temelji na snagama i usredotočenosti na sposobnost. Nestlé je razvio globalni postupak samoprocjene za sva svoja tržišta, kako bi mogao usporediti razinu uključenosti i vrste aktivnosti za osobe s invaliditetom. Cilj je pratiti najbolje prakse osposobljavanja i podizanja svijesti, povratka na posao, dostupnosti mjesta i uređenja radnog mjesta.

Na različitim Nestlé tržištima provode se i lokalni programi kojima je cilj povećati zapošljavanje pojedinaca s različitim sposobnostima. Primjeri uključuju Nestlé Austria, koji je javno predstavio dvije inicijative za uključivanje, koje podržavaju vladine organizacije FAB i WUK. Nestlé France potpisao je svoj drugi „Sporazum o grupama osoba s invaliditetom“ (Disability Group Agreement) koji se temelji na tri stupa:

 • Zadržavanju posla za osobe s invaliditetom;
 • Zapošljavanju i integraciji osoba s invaliditetom;
 • Obuke i komunikacije.

 

 

 

Nestlé France je na dodjeli nagrada European Diversity Awards 2014. Priznat kao poslodavac godine, zahvaljujući svojim naporima u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Thumbnail
Osnaživanje LGBT+ zajednice
Thumbnail

Podizanjem svijesti o LGBT+ zajednici i suradnjom s vanjskim organizacijama, Nestlé pojačava svoje napore za jačanje inkluzivne kulture radnog mjesta.

 

Od 2018. godine Nestlé javno podržava Standarde ponašanja Ujedinjenih naroda, kako bi podržao poslovnu zajednicu u borbi protiv diskriminacije osoba koje pripadaju LGBTQ+ zajednici.

Zajedničko vodstvo

Trajni programi obuke, radionice i razmjene najboljih praksi o raznolikosti i inkluziji, kao i nesvjesnoj pristranosti, za cilj imaju postizanje zajedničke vizije vodilje svih zaposlenika kompanije Nestlé.

U 2017. Nestlé pokreće niz lokalnih konferencija diljem svijeta, pod nazivom Leading Together. Ove konferencije okupljaju žene i muškarce svih generacija, na svim razinama, kako bi raspravljali o ubrzanju zajedničkog putovanja ka raznolikosti i uključenosti.

Od 2019. Nestlé ima preko 25 mreža zaposlenika diljem svijeta.

Kaskadna nesvjesna pristranost

Jedno od katalizatorskih rješenja za održavanje dugoročne raznolikosti i kulture uključivosti je minimiziranje ometajućih učinaka nesvjesne pristranosti u radnom okruženju.

Nesvjesne predrasude društveni su stereotipi o određenim skupinama ljudi, koje pojedinci formiraju izvan vlastite svijesti. Svatko ima nesvjesna uvjerenja o različitim društvenim skupinama, a te pristranosti proizlaze iz nečije sklonosti organizaciji društvenih grupa kategoriziranjem.

Nestlé zaposlenici smatraju kako su radionice na tu temu iznimno korisne:

One pružaju zaposlenicima priliku da se slobodno izraze, podijele stvarne predrasude na radnom mjestu i dođu do praktičnih rješenja o svojim međuljudskim odnosima.

Programi obuke i alati za testiranje koje zaposlenici imaju na raspolaganju omogućuju im da otkriju i izmjere predrasude, kojih možda nisu svjesni, te da slijede preporuke za svoj osobni razvoj, kao i razvoj Nestlé kulture. U 2018. godini takvu obuku prošlo je 1.464 zaposlenika, čime je ukupan broj od 2015. godine dosegao 12.120.

Više o nesvjesnoj pristranosti:

Nestlé India razvio je prilagođeni modul za obuku tvorničkih djelatnika na hindskom jeziku. Uz potporu tvorničkih HR timova obučeno je 135 članova sindikata u četiri tvornice, a 2018. godine proširen je i na druge tvornice.

Nestlé Middle East organizirao je dvodnevni događaj o raznolikosti i inkluziji za članove odbora viših menadžera (Mancom), koji je vodio Globalni voditelj za raznolikost i inkluziju. Radionica podizanja svijesti na engleskom jeziku snimljena je i dostupna svim zaposlenicima, s titlovima na arapskom i farsiju.

Thumbnail