Jedna od važnih alata unutar strategije Prehrane, Zdravlja i Zdravog života je i 60/40 istraživanje okusa.