KIT KAT na Facebooku organizira najveću pauzu na svijetu!