Stvaranje zajedničke vrijednosti u NestléuStvaranje zajedničke vrijednosti srž je našeg poslovanja, u kojem se navodi da moramo stvoriti vrijednost za zajednicu, kako bismo ostvarili dugoročnu vrijednost za dioničare. No, ne možemo zaštiti okoliš ili stvoriti zajedničku vrijednost za dioničare i zajednicu, ako ne postupamo u skladu s našim poslovnim načelima.

To uključuje usklađivanje s nacionalnim zakonima i odgovarajućim konvencijama, kao i našim vlastitim propisima, koji često idu dalje od zakonskih obveza. Na primjer, dajemo podršku Općoj deklaraciji o ljudskim pravima (UDHR), koja se temelji na UN-ovom Globalnom sporazumu o načelima ljudskih prava. Naš direktor Paul Bulcke potpisao je UN-ovu izjavu o Globalnom sporazumu za 60. godišnjicu UDHR.

Naša snažna podrška UN-ovom Globalnom sporazumu, naše obveze prema Temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO) ili drugim odgovarajućim instrumentima, nalaze se u našim Nestlé Poslovnim principima i srodnim dokumentima te je njihova primjena potvrđena kroz naš program CARE i od strane naše unutarnje grupe revizora.

Nadalje, naše poslovanje zasnovano je na održivosti – osigurati da naše aktivnosti čuvaju okoliš za buduće generacije. U skladu s definicijom Brundtland komisije, održiv razvoj za Nestlé znači „razvoj koji zadovoljava trenutne potrebe bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije zadovolje vlastite potrebe“.

Stvaranje zajedničke vrijednosti u Nestléu

U isto vrijeme, Stvaranje zajedničke vrijednosti odlazi dalje od suglasnosti i održivosti. Svako poslovanje koje gleda dugoročno i slijedi poslovne principe, stvara vrijednost za dioničara i društvo kroz svoje aktivnosti, npr. u smislu stvaranja poslova za radnike, poreza za potporu javnim službama i ekonomske aktivnosti općenito.

Stvaranje zajedničke vrijednosti odlazi korak dalje. Tvrtka svjesno identificira područja fokusa gdje: a) se sijeku interesi dioničara i društvene okoline i b) gdje je stvaranje vrijednosti optimizirano za obje strane. Kao rezultat toga, tvrtka ulaže resurse, kako u smislu talenta, tako i kapitala, u ona područja u kojima je potencijal za zajedničko stvaranje vrijednosti najveći, te traže suradnju s važnim interesnim grupama u društvu.

Nestlé je analizirao naš lanac vrijednosti i odredio područja najvećeg potencijala za optimizaciju zajedničke vrijednosti: Prehrana, Voda i Razvoj ruralnih područja. Ove aktivnosti su srž našeg poslovanja i ključne za boljitak ljudi u zemljama u kojima poslujemo.