Stvaranje zajedničke vrijednostiStvaranje zajedničke vrijednosti osnova je našeg poslovanja, prema kojoj, u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti za naše dioničare, moramo stvoriti i društvenu vrijednost.

Svaka kompanija koja ima dugoročnu viziju i slijedi temeljna načela poslovanja, svojim aktivnostima stvara vrijednost i za dioničare i za zajednicu, npr. u smislu radnih mjesta, poreza za financiranje javnih usluga te ekonomske aktivnosti u cjelini.

Međutim, stvaranje zajedničke vrijednosti ide i korak dalje. Kompanija svjesno identificira najbitnija područja gdje se  interesi dioničara i zajednice u velikoj mjeri preklapaju te područja stvaranja vrijednosti koja ima korist i za jedne i za druge. Kompanija stoga ulaže sredstva, kako u smislu talenta, tako i u smislu kapitala, u ona područja koja imaju najveći potencijal za stvaranje zajedničke vrijednosti, te traži suradnju s važnim interesnim grupama u društvu.

U Nestléu smo analizirali lanac vrijednosti i utvrdili da su prehrana, voda i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrijednosti u zajednici. Te su aktivnosti u središtu naše poslovne strategije te su od ključnog značaja za dobrobit ljudi u zemljama u kojima poslujemo.

Aktivno tražimo suradnju i partnerstva sa zainteresiranim stranama koje mogu optimizirati pozitivan utjecaj u navedenim područjima interesa. Međutim, kod stvaranja zajedničke vrijednosti ne radi se o filantropiji. Riječ je o usklađivanju naših temeljnih djelatnosti i partnerstva u svrhu zajedničke dobrobiti.

Nestlé pri tome zadržava dugoročnu perspektivu razvoja poslovanja i rado surađuje as zainteresiranim stranama koje se zalažu za dosljedno ponašanje i konstruktivnu suradnju. To uključuje vladina i zakonska tijela, međuvladine organizacije, nevladine organizacije, obrazovna i stručna tijela te lokalne zajednice.