Poslovni rezultati za 2012 godinu: dobri rezultati na svim tržištima

Poslovni rezultati za 2012 godinu: dobri rezultati na svim tržištima
Paul Bulcke