Kruno Mervar direktor planiranja u lancu opskrbe za Zonu Europa, Bliski Istok i Sjeverna Afrika

Kruno Mervar direktor planiranja u lancu opskrbe za Zonu Europa, Bliski Istok i Sjeverna Afrika