63% žena u zadnjih godinu dana nije obavilo kontrolni pregled dojki

63% žena u zadnjih godinu dana nije obavilo kontrolni pregled dojki